Algõpetuse õppetool

Algõpetuse õppetool

juhataja Maive Merkulova m.merkulova@saksa.tln.edu.ee,
asetäitja Marje Kotkas m.kotkas@saksa.tln.edu.ee

Uudised

roheline kool

Osake rohelise kooli ideest

2.a klassi õpilaste loodusõpetuse praktiline ülesanne: Jälgida…