Liis Kreegipuu – sotsiaalpedagoog, esimees

Tervisenõukogu töö koordineerimine koostöös Tervisenõukogu liikmetega vastava tegevuskava järgi, loengute ja ürituste korraldamine

Kontakt: 5199 0989, e-post l.kreegipuu@saksa.tln.edu.ee

Maria Kanter – psühholoog

Kontakt: m.kanter@saksa.tln.edu.ee

Ülle Noodla – kehalise kasvatuse õpetaja

Spordiürituste organiseerimine ja tervislik liikumine
Kontakt: y.noodla@saksa.tln.edu.ee

Mae Sutrop – bioloogiaõpetaja

Bioloogiaalane lähenemine õpilaste probleemidele, ürituste korraldamine, loengute läbiviimine
Kontakt: m.sutrop@saksa.tln.edu.ee

Käthlin Lindström – huvijuht

Ürituste organisatoorse poole korraldamine, kampaaniate läbiviimine.
Kontakt: huvijuht@saksa.tln.edu.ee

Olga Kurapova – kooliõde

Kontakt: olga.kurapova@kth.ee

Riina Leppmaa – lapsevanem

Kontakt: r.leppmaa@saksa.tln.edu.ee