Pikapäevarühm

2022/2023 sügisel avame kaks pikapäevarühma 1. ja 2. klassidele.

Rühmad avatakse 5. septembril.

2022/2023 õppeaastaks on rühmad komplekteeritud.

Lisainfo õppejuhilt: Dagmar Aus, d.aus@saksa.tln.edu.ee


Pikapäevarühm on tasuline. Pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) maksumus on 1.30 eurot.
Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine 22.04.2022 nr HA-4/18

Pikapäevarühma eest tasumine toimub arve alusel.

Elektroonilise arve esitab Tallinna Linnakantselei finantsteenistus tagantjärgi vastavalt osaletud ajale.

Pikapäevarühma päevikut peab pikapäevarühma õpetaja, arvestus toimub 30-minutilise täpsusega.

Info pikapäevarühma toitlustamise korra ja maksumuse kohta