Pikapäevarühm 1. klassi õpilastele

Info uue õppeaasta kohta lisame augustis.

Lisainfo õppejuhilt: Maive Merkulova, m.merkulova@saksa.tln.edu.ee


Õpetaja: Virve Uibomäe v.uibomae@saksa.tln.edu.ee

Pikapäevarühm on tasuline. Alates 01.09.2019 on pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) maksumus 1.15 eurot
(Haridusameti juhataja kk 17.08.2018 nr HA-4/60 “Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine”).

Pikapäevarühma eest tasumine toimub arve alusel.

Elektroonilise arve esitab Tallinna Linnakantselei finantsteenistus tagantjärgi vastavalt osaletud ajale.

Pikapäevarühma päevikut peab pikapäevarühma õpetaja, arvestus toimub 30-minutilise täpsusega.

Info pikapäevarühma toitlustamise korra ja maksumuse kohta