Info gümnaasiumiõpilastele valikainete kohta 2022-2023 õppeaastal

10ABC klassi õpilastel tuleb valida vähemalt 1 valikaine.

11ABC klassi õpilastele pakume vabade kohtade olemasolul võimalust osaleda valikainetes õhinapõhiselt. Küll aga kohustuslik nendel, kes said eelmisel aastal mõne valikkursuse MA.

12ABC klassi õpilastel tuleb läbida riigikaitselaager. Õhinapõhiselt on võimalus valida valikaine(id) omal soovil.

Järgnevatele kursustele saab 10.klass registreerida eKoolis ajavahemikul 2. september kell 18.00 kuni 6. september 18.00.

11.-12. klasside õpilased saavad soovi korral eKoolis registreerida vabadele kohtadele 7.-9. septembril.

Kursustele registreerimine toimub eKooli veebilehe kaudu. Kui oled õpilasena sisse loginud, vali ülevalt menüüst Kursused (https://kursused.ekool.eu/).

NB! Õpilasel peab olema oma eKooli konto (lapsevanema kontoga kursuseid ei näe) ning kool peab olema kinnitanud õpilase taotluse õppeinfo nägemise kohta.

Kursusest on võimalik loobuda kuni 16. septembrini.

Kursused avatakse, kui osaleb vähemalt 5 õpilast.

Valikained I poolaastal

TEISIPÄEVAL:

3D disain

Vaata galeriid

Õpetaja: Markus Reischl (matemaatika ja füüsikaõpetaja)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9. ja 10 tunni ajal ruumis A5-02 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 10 inimest.

Registreerimine: eKoolis


Jooga

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Kadri Raig (TSG vilistlane ja joogaõpetaja).

Kursus on sobiv kõigile, kes soovivad leida lõõgastumiseks ning enda välja lülitamiseks uusi viise. Kindlasti on mõned tunnid ka füüsiliselt väljakutsuvamad, kuid varasem füüsiline ettevalmistus ega hea painduvus ei ole osalemise eelduseks – oodatud on kõik!

Toimub teisipäeviti 16.20-17.20 TSG fitness-saalis alates 13. septembrist.
Kaasa võtta mugav riietus ja joogamatt.
Osaleda saab kuni 25 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


Psühholoogia

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Janne Kristi Jaakson (psühholoog)

Kursuse vältel saab õpilane teadmisi eneseabi- ja toimetulekustrateegiatest ning teadlikumaks enese sees toimuvast. Kursuse eesmärk on õpilase potentsiaali tugevdamine, toetada jätkusuutliku toimetulekut ettetulevate võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Valikaine toimub läbi aasta teisipäeviti 9. -10. tunni ajal ruumis B4-07 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


Loovteraapia omakogemus

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Külli Joosep (loovterapeut)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9.-10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 12 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


KOLMAPÄEVAL:

Model United Nations of Tallinn (MUNOT)

Loe kursusest lähemalt

Õpetajad: Emel Çelik, Lorenz Frankenschmidt (inglise keele õpetajad)

Valikaine toimub kolmapäeviti 9. tunni ajal ruumis B5-07 alates 21. septembrist.

Registreerimine: eKoolis


Mõttelugu (filosoofia, religioonid, maailmavaated)

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Ulla Herkel (ajalooõpetaja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Valikaine toimub kolmapäeviti 8. tunni ajal ruumis B4-05 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


NELJAPÄEVAL:

Arhitektuur

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Erik Joasaare (TSG vilistlane, kunstiõpetaja)

Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis üle nädala neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 15. septembrist.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

Registreerimine: eKoolis, lisaks saada motivatsioonikiri erik@saksa.tln.edu.ee


Videoprojekt

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja:  Erik Remma (haridustehnoloog)

Valikaine toimub I poolaastal neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-02 alates 22. septembrist.
Osaleda saab kuni 15 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


REEDEL:

Mootorsõidukijuhi B-kategooria koolitus

Õpetaja: Eve Tellissaar ja Kaido Kesper

Alates 16. septembrist reedeti 8. ja 9. tund ruumis C4-02.
NB! Tegemist on tasulise kursusega.

Registreeruda saab kodulehelt juhiluba.ee valides 16.09.2022 kuupäeva või kirjutades info@juhiluba.ee

Loe kursusest lähemalt


E-KURSUS

Finantskirjaoskus

Toimub e-kursusena I poolaastal 90 minutit nädalas.

Rohkem infot kursuse kohta leiad siit:  https://finantskirjaoskus.ee/opilasele
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Lisainfo õppejuht Külliki Parkerilt


Ladina keel

Õpetaja: Michael Bellinger

Lisainfo õpetajalt.

Valikained II poolaastal

Õiguse alused

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Aileriin Lelov (ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Aine võimaldada õpilastel omandada ülevaate Eesti õigussüsteemist ja vajalikest tähtsamatest õigusaktidest ning oskuse kasutada õigusteadmisi.

Osaleda saab kuni 20 inimest.

Registreerimine: eKoolis


  • NB! Eraldi on võimalik vormistada valikainena segakoori kursus (Cätly Talvik) või tüdrukute rühmvõimlemine (Mare Paist). Selleks tuleb endast märku anda vastava kursuse õpetajale.

Täpsustavaid küsimusi saab küsida Külliki Parkeri käest.


Koolivälised valikkursused:

Tartu Ülikooli teaduskooli kursusedhttps://e-oppekeskus.ee/kursused/

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursusedhttps://www.tlu.ee/sugissemester-2022

Tallinna Tehnikaülikooli Mectory Tehnoloogiakooli kursusedhttps://www.taltech.ee/kooliopilaste-keskus

10. klassi õpilastel on võimalik kokkuleppel õppejuht Külliki Parkeriga valida kursus Edumus School kursuste hulgast – https://school.edumus.ee/


Täpsustamisel

Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul

I kursus: Treenerite tasemekoolituse õppekava (abitreener tase 3) üldained – biomeditsiin, pedagoogika ja spordipsühholoogia, üldoskusnõuded.

II ja III kursus koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse, Eesti Korvpalliliidu, Eesti Käsipalliliidu, Eesti Saalihoki Liidu ja Eesti Olümpiakomiteega: Noorkohtunike ja abitreenerite teoreetiline ja praktiline koolitus, mille lõpus on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam.

IV kursus: Praktiseerimine kogenud treeneri juhendamisel. Treeningtundide läbiviimine. Praktiseerimine kohtunikuna noorte võistlustel. Praktika lõppedes on võimalik sooritada abitreeneri eksam.