Lõpueksamid 2019/2020

Põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Loe lähemalt

Riigieksamite vormid ja ajad

  1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 27. november 2019
  2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 10. detsember 2019 – 8. jaanuar 2020
  3. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) – 14. veebruar 2020
  4. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline) – 1.–4. juuni 2020
  5. Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam – 21. veebruar 2020
  6. Eesti keel – 29. mai 2020
  7. Eesti keel teise keelena – 1.–3. juuni 2020
  8. Inglise keel – ei toimu (lisaeksam sügisel 2020)
  9. Matemaatika – 5. juunil 2020
  10. Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) – 12. –22. juuni 2020

Riigieksamite info Innove veebilehel