Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
 2. eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
 3. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

 1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 27. november 2019
 2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 10. detsember 2019 – 8. jaanuar 2020
 3. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) – 14. veebruar 2020
 4. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline) – 1.–4. juuni 2020
 5. Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam – 21. veebruar 2020
 6. Eesti keel – 20. aprill 2020
 7. Eesti keel teise keelena – 21.–23. aprill 2020
 8. Inglise keel – 4.–11. mai 2020
 9. Matemaatika – 22. mai 2020

Riigieksamite info Innove veebilehel