Andmekaitsetingimused

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik on personalijuht, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: kool@saksa.tln.edu.ee

Riiklik järelvalve

Riigihanked
Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad.