Tallinna Saksa Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Saksa Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel
 • põhitegevuse täitmisel
 • õppetöö tugiteenuste osutamisel
 • lepingute täitmisel
 • nõusoleku alusel

Kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, eKool).

Andmekaitsetingimused

Täpse ülevaate asutuse andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist, mis asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik on infojuht, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: infojuht@saksa.tln.edu.ee


Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni eest vastutav isik
Maive Merkulova, direktor
e-post: direktor@saksa.tln.edu.ee
tel: 652 2240

Ametikohad, millega kaasneb ametiseisund, ja vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel

 • õpetaja
 • õppejuht Dagmar Aus
 • õppejuht Külliki Parker
 • raamatukoguhoidja Evely Kutsar
 • majandusjuhataja Ilvi Kern
 • arendusjuht Erik Joasaare
 • direktor Maive Merkulova

Tallinna linna eelarve


Riiklik järelvalve


Riigihanked
Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad.