Pikapäevarühm

2023/2024 sügisel avame kaks pikapäevarühma 1. ja 2. klassidele. Rühmad on komplekteeritud.

Lisainfo:  õppejuhi KT Külli Veerme, k.veerme@saksa.tln.edu.ee


Pikapäevarühm on tasuline. Pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) maksumus on 1.60 eurot.
Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine 20.04.2023 nr HA-4/23

Pikapäevarühma eest tasumine toimub arve alusel.

Elektroonilise arve esitab Tallinna Linnakantselei finantsteenistus tagantjärgi vastavalt osaletud ajale.

Pikapäevarühma päevikut peab pikapäevarühma õpetaja, arvestus toimub 30-minutilise täpsusega.

Info pikapäevarühma toitlustamise korra ja maksumuse kohta