Tag Archive for: erasmus+

Töövarjuks Hamburgi Wilhelmi gümnaasiumis

TeresaMinu nimi on Teresa Bönsch ja ma õpetan matemaatikat Tallinna Saksa Gümnaasiumis. 15. aprillist 19. aprillini 2024 oli mul võimalus Erasmus+ õpirände raames nädalaks külastada Wilhelm-Gymnasiumi Hamburgis.

Selles koolis on fookuses vanad keeled (õpetatakse ladina ja kreeka keelt), muusikasuund ja jätkusuutlikkus (mitmed erinevad projektid).

Viimane punkt oli minu jaoks eriti huvitav. Kool on oma projektide tõttu juba kolm korda kandnud Euroopa Keskkonnakooli nime. Keskkonnahariduse õppekava on lõimitud erinevatesse õppeainetesse.

Siinsed projektid hõlmavad metsa hooldust Wittmooris (8. klassi bioloogia), koristuspäeva (5. klass) ja iga-aastast “kiirmoe” kampaaniat.

Naturgarten-AG (”Loodusaia” valikkursus) annab väga nähtava panuse koolielus. Naturgarten-AG püüab igal võimalusel luua rohelisi saari. Nad kasutavad kooli territooriumil nii surnud/lõigatud puude naturaalset puitu kui ka vanast jõesängist pärit kive. Istutati ka palju põõsaid ja püsililli. Ka minul lubati töörühmast osa võtta ja aitasin kaasa taimede kaitseaia püstitamisele, mis oli mõeldud haljasalade kaitsmiseks, et uued taimed saaksid hästi kasvada.

Jätkusuutlikkuse eesmärgil on koolis üles pandud konteinerid tagastatavate pudelite jaoks. See tähendab, et pudelid ei satu prügikasti ja neid saab taaskasutada. Pandipudelitest saadav tulu tuleb omakorda tagasi kooliperele.

Nädala jooksul võtsin osa erinevates klassides matemaatika ja geograafia tundidest. Minu jaoks oli väga põnev näha, millised meetodid on kooli integreeritud. Digitahvlid on paigaldatud kõikidesse klassidesse. Õpetajad kasutavad neid nii joonistusprogrammidega kui ka oma seadmetega. WiFi-võrgu kaudu saab materjalid teha kättesaadavaks ka õpilastele, kui neil on vaja mobiiltelefoni või sülearvuti abil iseseisvalt uurida. Mõned õpilased alates 9. klassist kasutavad tunni sisu dokumenteerimiseks vihiku asemel tahvelarvuteid.

Huvitav oli teada saada erinevusi võrrdeldes Eesti haridussüsteemiga. Õpetajad olid väga huvitatud Eesti süsteemi tundmaõppimisest. Mõnes tunnis küsisid õpilased palju Eesti kohta. Vaid üksikud õpilased/õpetajad olid Eestis juba käinud. Loodan, et minu kohalviibimine oli mõlemale poolele hariv ja kultuurilist koostööd arendav.

Enda jaoks võtan kaasa väga olulise mõtte konsultatsioonitundidest matemaatikas, mille teemad antakse eelnevalt õpilastele teada. Nii saavad õpilased eelnevalt otsustada, kas teema on neile kordamiseks oluline või mitte.

Eriti huvitav ja loodetavasti kestev oli kohtumine kooli jätkusuutlikkuse rühmaga. Arutasime koos, kas Erasmus+ projekt õpilastega võiks tulevikus võimalik olla. Vestlesime võimalikest koostöö punktidest ja võimalustes, kuidas omavahelist ühist projekti uuel õppeaastal ellu viia. Oleme positiivselt meelestatud ja loodame väga, et saame selle projekti uuel õppeaastal käivitada.

Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus tutvuda teise koolisüsteemiga ning tänan kõiki oma Wilhelm-Gymnasiumi kooli kolleege sooja vastuvõtu ja hea koostöö eest. Eriti tahaks tänada Asa Voglit, kes vastutas kooli õppekorralduse eest, aga hoolitses ka terve aja minu eest ja oli mulle mentoriks.

Loodan, et saan juba järgmisel õppeaastal õpilastega koos ühise projekti Hamburgis käivitada.

Erasmus+

Erasmus+ õpiränne Košice õpilaskonverentsile KOMUN

22.–24. märtsil 2024 toimus Košices, Slovakkias õpilaskonverents Kosice Model United Nations (KOMUN), kus meie koolist võttis osa 6 õpilast 10.a ja 11.b klassist.

Konverentsi esimene päev algas Košice Tehnikaülikooli raamatukogus toimunud avatseremooniaga. Delegaadid pidasid avakõned, mille järel mindi paneeldebattidele Košice tehnikaülikooli ehitusteaduskonda, kus peeti komisjoni istungid ning aruteludele ja lahenduste otsimisele pühendati neli tundi.

Konverentsi teisel päeval keskenduti peamiselt järgmisel päeval toimuva Peaassamblee resolutsiooni dokumentide tegemisele ja täiustamisele. Kõik kordasid oma eelmiste päevade komisjonide istungite ideid ja avaldasid arvamust. Pärast maitsvat lõunapausi ootas ees veel kaks komisjoni istungit, mille käigus peeti debatti ja harjutati väitlemist ning veedeti üksteise seltskonnas lõbusalt aega.

Konverentsi viimane päev toimus Košice Tehnikaülikooli Aula Maximas üldkogul. Iga komisjon esitas oma resolutsiooni dokumendid ja delegaatidel oli võimalus esineda sõnavõttudega resolutsioonide poolt või vastu. Esitatud kuuest resolutsioonidokumendist neli ratifitseeriti edukalt. Lõputseremoonia ajal autasustati iga komitee kolme parimat delegaati. Lisaks oli kohalolijatel au kuulata Košice omavalitsuse piirkonna esimehe Rastislav Trnka ja KOMUNi asepeasekretäri Dalma Sophie Mitríková kõnesid. Pärast üldkogu tehti grupipildid, jäeti sõbralikult hüvasti teiste konverentsi liikmetega.

KOMUN konverents Slovakkias ei olnud mitte ainult hariv, vaid ka lõbus. See oli koostööreis, mille käigus saadi väärtuslikke teadmisi rahvusvahelisest diplomaatiast, läbirääkimistehnikatest ja globaalsete probleemide keerukusest. Kaasahaaravate arutelude abil ja koostöös erineva taustaga eakaaslastega õpiti diplomaatia, kompromisside ja tõhusa suhtluse tähtsust keeruliste probleemide lahendamisel. Lisaks täiustati oma uurimisoskusi ja süvendati arusaama erinevate riikide seisukohtadest globaalsetes küsimustes. Kõik need teadmised tulevad meie kooli osalejatele väga kasuks, kuna juba aprillis toimub meie kooli MUNOT konverents, kus saadud kogemustega rikastatuna uusi arutelusid läbi viia ja konverentsi korraldamisele kaasa aidata.

Õpilasi saatsid MUN direktorid ja valikkursuse MUNOT õpetajad Alexander Voss ja Lorenz Frankenschmidt.

Erasmus+ õpiränne Košice õpilaskonverentsile KOMUN

Erasmus+

Erasmus+ Art Bridge projekt Tallinnas, veebruar 2024

5.-9. veebruaril toimus koostöös Lissaboni Saksa Kooli õpilastega Erasmus+ projekt, mille tulemusel valmisid videomängude prototüübid.

Töötuba juhendas Eesti Kunstiakadeemia doktorant Taavi Varm, kes uurib oma doktoritöö raames video mängude potentsiaali noorte täiskasvanute seas vaimse tervise ja heaolu edendamisel.

Õpilased keskendusid mängude kontseptsiooni, narratiivi, karakteri kujunduse, visuaalse maailma ja helikujunduse valdkondadele, kasutades selleks digitaalseid tööriistu tahvelarvutis – ProCreate, Unity ning Audacity. Mängude loomisel kasutati disaini põhimõtteid, mis põhinevad Mihaly Csikszentmihalyi “Flow” teoorial.

Kokku valmis 6 erinevat mängude prototüüpi, mida esitleti viimasel päeval kogunenud publikule, kus selgitati oma ideede tausta ja kujunduspõhimõtteid. Väga intensiivse projekti vahele mahtusid ka inspiratsiooni saamiseks külastused Tallinna Fotografiskasse ning Helsingi erinevatesse muuseumitesse – Kiasma, Amos Rex, Ateneum ja Soome Arhitektuurimuuseum.

Täname Taavi Varmi ja Eesti Kunstiakadeemiat.

Samuti Lissaboni Saksa Kooli õpetajaid Anna Malessat, Anna Costat ja Paula Königit ning õpilasi.

Meie koolist osales projektis üheksa õpilast 11. klassidest: Susanna Sarapuu, Margarita Smirnova, Lotte Suurküla, Marianne Ronk, Mirelle Piirsalu, Kertu Einborn, Hannes Tamm, Rasmus Rihard Allmägi ja Magnus Voecks.

Eriline tänu lühivideo monteerijale Louis Jesse Albertile (11.a).

Programmi organiseerisid kunstiõpetajad Erik Joasaare ja Lisette Lepik.

Erasmus+

Erasmus+ õpiränne: Kunstisild 2023 Tallinna ja Lissaboni vahel

16.-21. oktoobril toimus Lissabonis Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Lissaboni Saksa Kooli õpilaste koostööprojekt ja Erasmus+ õpiränne. Projekt keskendus tänavakunstile ja fotograafiale.

Tänavakunst

Projekti esimene pool toimus Lissaboni makerspace asutuses Fablab Lisboa. Õpilased õppisid tundma digitaalse joonistamise programme Procreate ja Adobe Illustrator. Koos otsiti teemasid, mida enda organiseeritaval tänavakunsti näitusel kajastada. Töötoa alguses leidis grupp Eesti ja Portugali vahel üsna kiiresti mitu ühist joont: rahumeelsed revolutsioonid, sarnane taimestik ja loomastik, peaaegu samasugused mustrid folklooris ja muusikas. Nende teemade põhjal hakati looma šabloonkunsti töid.

Tänavakunstitööde loomiseks ning inspiratsiooni saamiseks külastasid õpilased mitut näitust, sealhulgas Joana Vasconcelosi näitust MAAT muuseumis ja tänavakunstnike ühisnäitust “Urban (R)evolution” Cordoaria Nacionalis. Samuti osalesid nad ühisel tänavakunstituuril Lissaboni linnas, kus tutvustati eriilmelisi tänavakunstitöid, mida tavaliselt linna külastades ei märka ja ei oska vaadelda.

Kolmapäeval, 18. oktoobril toimus ühise näituse avamine. Õpilased lõid oma šabloonide abil suuremõõtmelised kunstitööd, lisaks tehti siidtrükki särkidele ja kangast kottidele. Näitus eksponeeriti Fablabi välialal, see oli avatud nii õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele kui ka avalikkusele.

Fotograafia

Neljapäeval toimus põnev ja hariv tsüanotüüpia töötuba Casa da Cerca kunstikeskuses. Õpilased said teadmisi tsüanotüüpia fotograafia protsessi ja ajaloo kohta. Nad oli võimalus kogu protsess algusest lõpuni läbi teha, segades tsüanotüübi lahuseid ja kemikaale, valmistades ette lõuendid, asetades lõuendile taimi ja enda loodud šabloonkunstitöid ning ilmutades fotokunstitööd vee ja päikese abil.

Kultuuriprogramm

Lisaks toimus kultuuriteemaline väljasõit Sintrasse. Külastati Quinta da Regaleira lossi, tutvuti Portugali läänepoolsema tipu Cabo da Rocaga ja Cascaisi linnaga.

Nädal aega kestnud koostööprojekti jooksul tutvuti Portugali kultuuri ja eluga, praktiseeriti inglise ja saksa keelt, loodi ühine näitus ning avardati silmaringi ja oskusi uute tehnikate ja kogemuste tundmaõppimisel. Ühine projekt jätkub Tallinnas juba veebruaris.

Suur tänu meie koostööpartneritele:

Erasmus+ kaasfinantseerimise toel osales projektis üheksa õpilast 11. klassidest: Susanna Sarapuu, Margarita Smirnova, Lotte Suurküla, Marianne Ronk, Mirelle Piirsalu, Kertu Einborn, Hannes Tamm, Rasmus Rihard Allmägi ja Magnus Voecks.

Projektijuhid: kunstiõpetajad Erik Joasaare ja Lisette Lepik

Erasmus+

 

Erasmus+ õpiränne: gümnaasiumiõpilased õppereisil Pariisis

11. ja  12. klasside prantsuse keele õpilased osalesid 17.–20. oktoobril 2023 Erasmus+ õpirändel Pariisis.

Pariisi õpirände fookuses oli keskkonnatemaatika ja jätkusuutlikkus. Programm algas Paul Valery partnerkoolis Pariisis, kus tutvuti üksteisega, arutati läbi ühise projekti päevakava ja alustati külaskäiguga partnerkooli rekonstrueerimisel oleval ehitusplatsil. Partnerkooli ehitamisel kasutatakse uusi ehitusmeetodeid, mille eesmärk on materjalide taaskasutus ja bioehitus tehnoloogiate rakendamine.

Hiljem külastati koos kliimaakadeemiat Académie du Climati, kus keskenduti energiakasutuse teemale ning osaleti töötoas “Become an e-expert” (Saada e-eksperdiks), kus tuli kehastuda ajakirjanikuks ja eksperdiks. Õpilased filmisid oma arutelu ja redigeerisid filmitud videosid. Pärastlõunal käidi Rodini muuseumis ajalooliste skulptuuridega tutvumas.

Järgmistel päevadel oli teemaks kunst, kultuur ja ajalugu. Louvre muuseum on suurepärase kunstikoguga oli inspiratsooniks iseseisvale ülesandele teineteisele esitlus loomiseks. Pärastlõunal toimus väga põnev Notre Dame katedraali virtuaalne külastus 3D-prillide abil, kus saadi infot keskaegsete hoonete ehitamise kui ka rekonstrueerimise kohta. Kultuuri tipphetkedeks olid lisaks eelpoolnimetatud kohtadele loomulikult Eiffeli torn, Orsay muuseum, Invaliidide, Montmartre’i, Père Lachaise’i kalmistu jpt.

Projekti kokkuvõte toimus Paul Valery partnerkoolis, kus toimusid esitlused ja ühine projekti lõpetamine. Jäime väga rahule kogu organiseerimisega ja Paul Velry koolipere külalislahkusega.

Loodame, et Paul Velry kooli õpilased tulevad ka meie kooli järgmisel õppeaastal külastama.

Meie koolist osales projektis 18 õpilast 11.b ja 11.c ning 12.b ja 12.c klassist.

Projekti koordinaator oli prantsuse keele õpetaja Veronique Tribut-Ohler.

erasmus õpiränne

Erasmus+

Erasmus+ õpiränne Hispaanias, La Solanas 19. – 24. mai 2023

Õpiränne Hispaania Campor kooliga sai alguse oktoobris 2022 Tallinnas, kui nende grupp külastas meie kooli ja tekkis esimene kokkupuude.

Sellest on võimalik lugeda siin

Hispaanias aset leidnud õpirände fookuses oli keskkond ja süsiniku jalajälje mõju hindamine. Koos partnerkooli IES Clara Campoamori kooli õpilaste ja õpetajatega organiseeriti põnev keskkonnaalane projekt, mis hõlmas tegevusi nii koolis kohapeal kui ka Madriidis, Ruidera rahvuspargis, Toledos ja La Solanas.

Projekt algas Madriidis, kus külastati erinevaid kliimasäästlikke hooneid ja -lahendusi. Koos organiseeriti tuur Madriidis, kus tutvuti erinevate lahendustega linna rohelisemaks muutmiseks,  nagu näiteks Caixa Forumi muuuseumi juures asuv maailmakuulus vertikaalne rohesein ning muud arhitektuursed lahendused Madriidis, kus kõrged temperatuurid seavad hoonetele väga suuri nõudmisi.

Järgmistel päevadel külastati pika ajalooga Toledo linna, mis paikneb künka otsas keset Castilla-La Mancha tasandikku Kesk-Hispaanias ning La Solanat, kus kohalikud õpilased tegid Eesti grupile põhjaliku ülevaate vaatamisväärsustest. Kuna õpilased majutati kohalike õpilaste peredesse, oli see suurepärane võimalus tundma õppida kohalikku kultuuri, inimesi, euroopalikke väärtusi ja rikastada oma maailmapilti.

Projekti suurimaid atraktsioone toimus teisipäeval Ruidera rahvuspargis, kus osaleti töötoas ning tuuril rahvuspargis ja muuseumis. Selle käigus lahendati ülesandeid ja tegutseti pargialal, kus meie õpilased said avastada pinnavorme ning kohalikku floorat ja faunat, mis on rahvuspargis kaitse all. Tutvuti laguunidega, matkati mägedes ja veedeti üheskoos meeldivalt aega.

Projekti põhitegevus toimus mitmel päeval IES Clara Campoamor koolis, kus toimetati üheskoos süsinikjalajälje projektis. Alustuseks tehti eelnevalt kogutud andmete põhjal oma koolide süsiniku jalajäljest ülevaade ja tutvustati andmete kogumiseks tehtud pingutusi. Enne projekti kogusid õpilased mõlemast koolist andmeid (kuidas õpilased/õpetajad kooli tulevad, mis on koolimaja energia-, vee-, kütte tarbimine, kui suur on jäätme kogus jne). Andmete võrdlusest selgus, et kõige rohkem süsinikjalajälgi tekib koolidel väljasõitudelt: õpilasvahetused, klassireisid jne. Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitajad olid kõrgemad kui IES Clara Campoamori omad, kuna meie kool on ligi kolm korda suurem. Samas C02 tootmine ühe õpilase kohta oli jällegi TSG-s väiksem kui Hispaania koolil. Segagruppides tehti järgmistel päevadel esitlusi ja loodi fotoprojekt nii probleemide kaardistamiseks kui ka tulevikuplaanide tegemiseks. Näiteks leidsid õpilased, et üheks suuremaks probleemiks mõlema kooli puhul on prügi kooli ümbruses. Loomulikult ei puudunud ka kohalike suuremeelne võõrustamine hispaania toitudega.

Hispaania õpiränne täitis oma eesmärki ja oli  mõlema kooli õpilastele väga inspireeriv. Nädala jooksul avastati üheskoos üksteise kultuuri, praktiseeriti keelt ja täiendati keskkonnaalaseid teadmisi, mida tulevikus rakendada.

Täname IES Clara Campoamori õpetajaid ja projektijuhte Lucia Delgado Garciat ja Mercedes Velazquez Mateot ning direktorit Consuelo Simon Lopez-Villaltat.

Meie koolist osalesid õpirändel:

Carol Liina Riisalu (9.a), Maiken Meltsas (10.a), Sandra Kreim (10.b), Helen Roosipuu (10.b), Jaan Daniel (11.b), Gabriela Kubja (11.b), Raimond Lige (11.b)

Õpetajad: Emel Çelik ja Fabian Mohrhardt

 

Erasmus+ kaasrahastus

Erasmus+ õpiränne: 11.b klass õppereisil Berliinis

Suur osa 11.b klassist võttis 01.-04.06.2023 osa Erasmus+ õpirändest Berliini, et tihendada koostööd Liebfraueni Katoliikliku Kooliga (Katholische Schule Liebfrauen) ja valmistuda temaatiliselt paremini ette talvel toimuvaks DSD II eksamiks.

Õpirände eesmärk on võimaldada õpilastele praktiline kogemus asukohariigis, kus nad saavad keelt praktiseerida ning oma tunnikesksest mugavustsoonist välja tulla. Samuti oli koostöös partnerkooliga koostatud programm, mis keskendus DSD II teemadele, et õpilased saaksid sisendit ja inspiratsiooni eksamite ettevalmistuseks nagu nt poliitika; Saksamaa ajaloolised etapid ja sündmused; jätkusuutlikkus ja kliimakriis; kunsti kaudu ühiskondlike teemade tõlgendamine jne.

Ajalooliselt on meie koolil Liebfraueni Katoliikliku Kooliga olnud tihedad sidemed ka varem, aga need on jäänud mitmete aastate taha, kui toimusid õpilasvahetused. Tänu Erasmus+ programmile saime tutvust uuendada ja tulevikuks uusi eesmärke seada.

Liebfraueni Katoliiklikus Koolis algas ühine programm, kus õpiti üksteist tundma, tehti soojendusmänge, tutvustati üksteistele oma koolisüsteemi ja Eestit. Saksa õpilased tutvustasid oma ajaloolist koolimaja ja küsisid meie õpilaste käest palju küsimusi. Pärastlõunal suunduti üheskoos Futuriumi — muuseumi, mis näitab meie tulevikuvõimalusi inimeste, looduse ja tehnika valdkonnas. Osaleti giidiga muuseumituuril ning nauditi suurepärast linnavaadet nende katuseterrassilt. Peale Futuriumi mindi edasi tutvuma Berliini kohustuslike vaatamisväärsustega, mh külastati Brandenburgi väravat ja holokausti mälestusmärki.

Järgmisel päeval külastati Eesti Suursaatkonda Berliinis. Seal oli kokkulepitud kohtumine saatkonna töötaja Merit Kopliga, kes andis põhjaliku ülevaate oma tööst ja saatkonna töökorraldusest. Hiljem suunduti üheskoos külastama Saksamaa Riigipäeva hoonet ja sealset kuulsat kuplit, kust avanes ilus panoraamvaade linnale. Õpilased said teada Riigipäeva hoone ajaloo kohta ning millist olulist rolli on see erinevatel aegadel Saksamaal mänginud. Õhtul jagunes grupp kaheks. Kõik, kes tundsid huvi kunsti vastu, suundusid kunstimuuseumisse (Neue Nationalgalerie), tehnikahuvilised külastasid seevastu Tehnikamuuseumi (DeutschesTechnikmuseum).

Järgmisel päeval alustati Saksa Demokraatliku Vabariigi julgeolekuteenistuse Stasi endise vanglahoone külastusega, mis asub Hohenschönhausenis. Seda hoonete kompleksi on mitut erinevat moodi kasutatud, kuid viimati kasutati seda vanglana poliitvangide jaoks. Kompleks suleti 1989. aastal seoses Berliini müüri lagunemise ja Saksamaade ühinemisega. Seal nähtu oli kõhedust tekitav, aga õpetlik. Grupi giidiks oli ajaloolane, kes oskas selle vangla ja ajaloo kohta väga ülevaatlikult ja elavalt lugusid rääkida ning küsimustele vastata. Pärast vanglamuuseumi käiku külastati kunstinäitust Dark Matter, mis on valguse, ruumi ja heli installatsioon, kus mängiti erinevate perspektiivide ja reaalsustega.

Viimasel päeval toimus väljasõit Teufelsbergi mäele, mis tekkis peale Teist maailmasõda Berliini rusude koristamisest ja mida kasutasid Külma sõja ajal pealtkuulamiseks omakorda Ameerika salateenistuse töötajad. Praegu on seal maailma suurimaid tänavakunsti näitusealasid, mida pidevalt täiendatakse. Seal peeti ka ühine piknik, kus muljetati projekti ja programmi üle. Edasi külastati Asisi Panoramat, mis jutustab põhjalikult Berliini müüri ajaloost. Pärast muuseumi käidi ka endise piiriületuspunkti Checkpoint Charlie juures ja Berliini müüri jäänuste juures Bernau tänaval.

Õpilaste muljed:

“Reisi eesmärk – õppida tundma Saksamaad (Berliini), Saksa kultuuri ja ajalugu, täiendada ja parandada oma saksa keele oskust – sai 100% täidetud. Tutvusime oma partnerkooli ja partnerkooli õpilastega, kellega saime praktiseerida saksa keelt. Kõik need kogemused annavad meile võimaluse tulevikus valmistuda DSD II eksamiteks, kus teadmise Saksamaa poliitika, kultuuri ja elu kohta on väga olulised.”

Täname Eesti Suursaatkonda ja Merit Koplit, Leibfraueni Katoliiklikku Kooli õpetajat Ulrike Stampi ja direktorit Markus Keitschi. Meie koolist osales 27 õpilast 11.b klassist, õpetajad Alexander Voss, Aina Saares ja Margit Tammekänd.

Fotod: Merit Kopli, Alexander Voss, Henry-Mark Andresson

 

Erasmus+ kaasrahastus

Jätkusuutlik arhitektuur Helsingis. Erasmus+ õpirändeprojekt

30.-31. mail osalesid arhitektuuri valikkursuse õpilased Erasmus+ õpilasrändel Helsingis, kus meid võõrustas Etelä-Tapiolan lukio kool Espoos.

Programmi fookuses olid tutvumised erinevate arhitektuuriobjektidega, töötoad ja näituste külastamised muuseumites, ühine programm Etelä-Tapiolan koolis ja arhitektuuribüroo Studio Puisto külastamine.

Esimesel päeval Helsingis tutvusime oma partnerkooli õpilastega ja nende juhendaja saksa keele õpetaja Mari Grasseliga. Õpilased tutvustasid oma kooli, õppimise eripärasid Soomes ja koolielu. Pärast seda osaleti koos töötubades samas hoones asuvas EMMA moodsa kunsti muuseumis. Toredate juhendajate eestvedamisel külastasid õpilased erinevaid näitusi ja said oma isiklikku loomingut väljendada joonistamise ja maketeerimise kaudu. Vormi ja funktsiooni seisukohast olid eriti huvitavad Tapio Wirkkala vineerskulptuurid. Lõpus arutleti ja esitleti üksteisele oma töötoa tulemusi.

Pärast seda jätkus päev Aalto disaini-, kunsti ja arhitektuuri ülikoolis, kus meile tehti majatuur, tutvustati erialasid ja tööruume, räägiti õppimisvõimalustest Aalto ülikoolis. Tutvustust viis läbi rahvusvaheliste suhete koordinaator Hanna Karkku.

Järgmisel päeval alustasime oma projekti arhitektuuribüroos Studio Puisto, mis on üks parimaid näiteid jätkusuutliku arhitektuuri praktiseerijatest Soomes ja maailmas. Tutvusime nende armsa juugendhoones asuva kontoriga, mis üllatas oma paljude ruumide ja suurusega. Bürood, arhitekti elukutset ja -tööd tutvustas arhitekt Sampsa Palva. Õpilased said küsida ja arutelda jätkusuutliku arhitektuuri ja arhitektuuri tuleviku teemadel ning küsida Studio Puisto erinevate projektide kohta.

Edasi suundusime Soome arhitektuurimuuseumisse, kus külastasime väljapanekut, mis keskendus masselamuehitusele 1970ndatel aastatel Soomes. Samal ajal toimus muuseumis ka heliinstallatsiooni proov, mida viis läbi muusik Tiia Roivanen. Mõlemal päeval külastasime mitmeid arhitektuuriobjekte Helsingis (Allas, Kamppi kabel, Kaljukirik, Oodi raamatukogu, Helsingi pearaudteejaam, Helsingi Kaisatalo raamatukogu, Amos Rex muuseum, Kiasma jne), kus õpilased said üksteisele tutvustada hoonete ajalugu, funktsiooni ja vormi, materjale, arhitekte jne. Loomulikult toimus peale esitlust ka hoonetega tutvumine. Päeva viimane sihtkoht oli Kiasma kunstimuuseum ja sealsed näitused.

Oleme väga õnnelikud oma uue partnerkooli üle Helsingis (Etelä-Tapiolan lukio), kellega on kindlasti plaanis tulevikus koostööd jätkata.

Õpetaja Erik Joasaare

 

Erasmus+ kaasrahastus

Erasmus+ töövarjutamine Ateena Saksa koolis

Olen saksa keele õpetaja Kätlin Heinroos ning viibisin 1.-12. mail Erasmus+ programmiga Ateena Saksa koolis (Deutsche Schule Athen) töövarjutamisel.

Ateena Saksa Kool asutati 1896. aastal ning on seega üks vanimaid saksa koole välismaal. Kooli alla kuuluvad lasteaed (3-5-aastased), eelkool (5-aastased), algkool (1.-4. klass) ning põhikool ja gümnaasium (5.-12. klass). Õppetöö toimub saksa õppekava järgi ning õpilasi valmistatakse ette saksa abituuriumiks. Sealjuures on aga õppel tugev kreeka fookus.

Koolielu ning õppetöö on ära jaotatud kolme suurema hoone vahel. Eraldi maja on lasteaiale, teises majas tegutsevad koos eel- ja algkool ning peahoones põhikool ning gümnaasium. Peahoone ees asuvad uus ning hästivarustatud staadion ja ujula. Algklasside maja kõrval on jalgpalliplats ning lasteaia sisehoovis suur mänguväljak.

Minu esimesel päeval külastas Ateena Saksa kooli Niedersachseni õpetajate grupp, kellega koos oli mul võimalus tutvuda koolieluga ning osaleda keeleõppe seminaril. Järgnevatel päevadel vaatlesin põhikooli ning gümnaasiumi saksa keele tunde. Uurisin käsitletavaid teemasid, kohustuslikku kirjandust ning õppematerjale.

Teisel nädalal tegid abituriendid lõpueksameid ning mina tutvusin lähemalt lasteaia, eelkooli ning algkooliga. Eriti huvitav oli algkooli õpilaste saksa keele oskuse arendamiseks välja töötatud projekt DER-DIE-DAS. See on mänguline viis õpetada õpilastele saksa keele sõnavara, grammatikat ja hääldust. Igale vanuseklassile on eraldi kokku pandud ratastel riiul, millega õpetajad klassiruumide vahel liiguvad. Õpilased saavad iga DER-DIE-DAS tunni ajal oma aega ise planeerida ning valida, kellega nad koostööd teha soovivad. Tähtis on aga, et kuu lõpuks oleks igal õpilasel kogu materjal läbi töötatud. Selline õppimisviis pakub õpilastele vaheldust ning eeldab nendelt iseseisvust ja ajaplaneerimist. Mul on hea meel, et sain ka ise DER-DIE-DAS tundides õpetajatele ning õpilastele toeks olla.

Olen siiralt tänulik Erasmus+ programmile selle kogemuse eest. Võtsin Ateenast endaga kaasa erinevaid ideid ning meetodeid oma õpetajatööks. Koolipere on seal soe ning avatud, õpetajad väga professionaalsed. Loodan, et TSG õpilastel ning õpetajatel on ka tulevikus võimalus Ateena Saksa kooliga läbi erinevate projektide või õpilasvahetuste koostööd teha.

 

Erasmus+ kaasrahastus

Erasmus+ kui kooli arengu osa

Euroopa projektidel on TSG-s pikk traditsioon.

Eelmistel aastatel saime Erasmus+ projekti toel ellu viia näiteks kunstiprojekti „Art Bridge between Tallinn and Lisbon“ Lissaboni Saksa Kooliga. Erasmus+ projektid ei ole aga mõeldud ainult õpilastele, programmist ja selle võimalustest saavad kasu ka õpetajad, osaledes täiendkursustel ja konverentsidel või külastades tunde teistes Euroopa koolides. 2020.a – 2022.a õnnestus meil üks selline täiendkoolituse projekt edukalt ellu viia: „Catalyzing teaching proficiency and processes of school development“ (Õpetamisoskuste kiirendi kooli arenguks).

Üheksa õpetajat said osaleda koolitusel või külastada tunde partnerkoolides ja -organisatsioonides, et oma erialaseid teadmisi täiendada. Omandatud teadmised anti edasi, tutvustades praktikaid ja arutledes nende üle töökoosolekutel ja kolleegide poolt läbiviidud koolitustel.

Enne projekti kirjutamist analüüsiti sisehindamistel kaht arengut vajavat valdkonda, mida saaks Erasmus+ meetme kaudu parendada: kooli profiili tugevdamine poliitilise ja keskkonnaalase hariduse vallas ning õpetamispädevuse arendamine saksa keeles, inglise keeles ja matemaatikas.

Selleks välja valitud tegevused (koolitused, tundide külastused) pidid toimima „katalüsaatoritena“, et õppetöö kvaliteeti parendada ja järgnevaid välisprojekte tõhustada.

Kooli profiili tugevdamine poliitilise ja keskkonnaalase hariduse vallas

Emel Çelik on üks kahest õpetajast, kes vastutab meie kooli konverentsi „Model United Nations of Tallinn“ (MUNOT) eest. Projekti raames sai ta osa võtta MUN konverentsist Kreekas. Sealt tõi ta kaasa palju ideid, mis on nüüdseks rakendust leidnud meie MUNOT konverentsil, nagu näiteks ekspertide kogu.

Liisa Meriste osaledes vaatlejana MUNsterdam konverentsil Amsterdamis, kus ta õppis MUN konverentsi korraldamist ja ülesehitust, sai uusi partnereid ja kontakte, keda kutsuda ka meie kooli MUNOT konverentsile.

Alexander Voss külastas koolijuhtimise kursust Saksamaal, mis keskendus ÜRO sotsiaalse arengu eesmärkide elluviimisele.

Lisa Tomaschewski külastas tunde Espoo koolis Soomes, kus räägiti keskkonnasäästlikkuse teemal ja kus ta juhendati planeerimismängu läbiviimist jätkusuutlikkuse teemal.

Nende kahe meetme tulemusel loodi muuhulgas rohelise kooli huviring, mida juhendab bioloogiaõpetaja Fabian Mohrhardt. Juba oktoobris tegi ta koos huvijuht Avely Kasela ja õpilasesinduse liikmetega koostööd Hispaania kooliga IES Clara Campoamor, mis jätkub järgmisel kevadel La Solanas Hispaanias.

Õpetamisoskuste laiendamine saksa keeles, inglise keeles ja matemaatikas

Laura Steinbach võttis osa Tanja Kaufmanni online-kursusest „Neurolingvistiline õppimine“, et süvendada oma juba olemasolevaid teadmisi selles valdkonnas ja uusi võimalusi õpilasekeskseks õpetamiseks tundma õppida.

Reet Jõgeval ja Aina Saaresel oli võimalus osaleda „Rahvusvahelisel saksa keele õpetajate koverentsil“ Viinis. Seal toimusid erinevad töötoad, kus tegeleti sellega, kuidas õpetada saksa keelt võõrkeelena. Osaledes erinevatel konverentsidel ja töötubades, tõid nad Eestisse kaasa uusi teadmisi ja metoodikat, et seda ka oma tundides rakendada.

Mariia Shchelkova võttis osa veebikonverentsist „International Association of Teachers of English as a Foreign Language Conference“ (IATEFL), kus ta tutvus põhjalikult uute inglise keele õpetamise meetoditega ja võimalustega.

Matemaatikaõpetaja Liisa-Marie Lääne osales Nizzas Prantsusmaal kursusel „STEAM“ (Science, Technology, Engineering, Art, Maths), kus tutvustati interdistsiplinaarseid meetodeid, kuidas ühendada omavahel teadust, tehnoloogiat, inseneriteadusi, kunsti ja matemaatikat. Kursuse eesmärk oli aidata ära tunda matemaatikat ja selle rakendusvõimalusi väljaspool klassiruumi ning nii tõsta õpilaste õpimotivatsiooni.

Ka tulevikus mängivad Euroopa idee ja Erasmus+ programm TSG-s tähtsat rolli. Eelmisel aastal saime positiivse vastuse, et kool on edukalt akrediteeritud aastateks 2022 kuni 2027. See tähendab, et juba sel õppeaastal saab läbi viia Erasmus+ poolt toeatud projekte, millel on positiivne mõju kooliarengule ja õpikliimale.

Tekst ja fotod: Alexander Voss
Tõlge: Margit Tammekänd

 

Erasmus+ kaasrahastus