Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool 2020/2021

Eelkooli lapsevanemete koosolek toimub 9. septembril kell 18.00 kooli aulas.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis alustab sügisest tööd eelkool 2021. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele.

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas kell 17.00-18.30 ehk kaks 45-minutilist tundi. Eelkooli maksumus on 20€ kuus.

Õppetöö algab 22. septembril 2020 ja lõpeb veebruaris 2021. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Avatakse kolm rühma. Last on võimalik registreerida ühte rühma – teisipäevaks, kolmapäevaks või neljapäevaks.

Eelkooli töös osalemiseks palume eelnevalt registreerida allpool oleva lingi kaudu.

Palun tehke valik ja registreerige laps ainult ühte rühma:

Teisipäev 17.00-18.30 kohad täis

Kolmapäev 17.00-18.30 kohad täis

Neljapäev 17.00-18.30 kohad täis

Kohtade arv on piiratud


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo: õppejuht Maive Merkulova, e-post m.merkulova@saksa.tln.edu.ee