Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.