I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019;
  • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • eesti keeles: 14. mai 2019;
  • matemaatikas: 21. mai 2019.

Tasemetööde info Innove veebilehel