TSG hoolekogu

e-post: hoolekogu@saksa.tln.edu.ee

Liikmed:

Karin Kollo – lapsevanem, hoolekogu esimees;
kontakt: karinkollo@gmail.com
Kaidi Tabri – lapsevanem
Kai Simson – lapsevanem
Teet Tiko – lapsevanem
Liis Mardi – lapsevanem
Ivi Olev – õpetaja
Marje Kotkas – õpetaja
Gabriela Kubja– õpilane
Lauri Laats – linna esindaja