TSG hoolekogu

e-post: hoolekogu@saksa.tln.edu.ee

Liikmed:

Karin Kollo – lapsevanem, hoolekogu esimees;
kontakt karinkollo@gmail.com
Eve Tellissaar – lapsevanem
Kaidi Tabri – lapsevanem
Kai Simson – lapsevanem
Teet Tiko – lapsevanem
Alar Eiche – lapsevanem
Ivi Olev – õpetaja
Marje Kotkas – õpetaja
Silvia Säinast – õpilane
Lauri Laats – linna esindaja