TSG hoolekogu

e-post: hoolekogu@saksa.tln.edu.ee

Liikmed:

Karin Kollo – lapsevanem, hoolekogu esimees;
kontakt: karinkollo@gmail.com
Piret Kask – lapsevanem
Loore Kõiv – lapsevanem
Anete Mandel – lapsevanem
Liis Mardi – lapsevanem
Marje Kotkas – õpetaja
Ivi Olev – õpetaja
Toomas Pertel– õpilane
Aivar Riisalu – linna esindaja

TSG hoolekogu

Tallinna Haridusameti tunnustus TSG hoolekogule

Tallinna Haridusameti pidulikul õppeaasta lõpetamisel 8. juunil…