Projektid

Erasmus+

Tallinna Saksa Gümnaasiumil on aastateks 2022-27 Erasmuse Euroopa õpirände akrediteering.

KiVa

Tallinna Saksa Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi

Liikuma kutsuv kool

Tallinna Saksa Gümnaasium liitus 2023. aastal Liikuma kutsuva kooli programmiga.

Roheline kool

Meie soov on muuta kool energiasäästlikuks kooliks, kus on kasutusel alternatiivenergiaallikad, kasutakse nutikaid seadmeid energiatarbimise vähendamiseks, on hea sisekliima ja kogu seda protsessi iseloomustab hariduslik eesmärk.

VEPA

Alates 2014/2015 õppeaastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.