Esimesse klassi astumine

Vastuvõtt 1. klassi 2023/2024. õppeaastal

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel

Info Tallinna Saksa Gümnaasiumi ülelinnalise 1. klassi vastuvõtu kohta

Kooliküpsusuuring ülelinnalise vastuvõtuga klassi toimub 15.02 – 16.02.2023 kell 16.00.

Lisainfo: õppejuht, 1.-6. klass Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee


Vajalikud dokumendid kooli astumiseks:

  • lasteaiast kaasa saadud koolivalmiduskaart
  • vanema isikut tõendav dokument ja selle koopia
  • lapse sünnitunnistus või ID-kaardi koopia koopia

Kooliks vajalikud õppevahendid

Kõigil Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastel on pidulikel üritustel peas koolimüts ning õpilased kannavad koolivormi.

Meie koolivormiga saab tutvuda kooli kodulehel.


Vaata ka

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid)