Esimesse klassi astumine


Vastuvõtt 1. klassi 2024/2025. õppeaastal

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel

Info Tallinna Saksa Gümnaasiumi ülelinnalise 1. klassi vastuvõtu kohta

Kooliküpsusuuring ülelinnalise vastuvõtuga klassi toimub 13. ja 15. veebruaril 2024 kell 16.00.

Lisainfo: õppejuht, 1.-6. klass Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee


Vajalikud dokumendid kooli astumiseks:

  • Lasteaiast kaasa saadud koolivalmiduskaart;
  • Vanema isikut tõendav dokument ja selle koopia;
  • Lapse sünnitunnistus või ID-kaardi koopia.

Kõigil Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastel on pidulikel üritustel peas koolimüts ning õpilased kannavad koolivormi.

Meie koolivormiga saab tutvuda kooli kodulehel.


Vaata ka

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid)