Meie kool on KiVa-kool

KiVaTallinna Saksa Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

KiVa programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime 1. klassis, 4. klassis ja 7. klassis läbi KiVa-tunde ehk 20 akadeemilist tundi õppeaastas, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • kutsume lapsevanemaid ennetuses kaasa mõtlema ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest klassijuhatajale või KiVa-tiimile teada anda!

Anna kiusamisjuhtumist teada siin

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Avely Kasela huvijuht@saksa.tln.edu.ee
Pille Korsten p.korsten@saksa.tln.edu.ee
Merle Piho m.piho@saksa.tln.edu.ee

Kui tegemist on kiusamisjuhtumiga, siis:

 • toimuvad vestlused nii ohvri(te) kui ka kiusaja(te)ga. Vestluste käigus kaardistatakse kiusamise sisu, kestus, kiusajatega kaasaminejad ning ka ohvri toetajad;
 • vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks ja selle toimumisest ning kokkulepetest teavitatakse eKooli kaudu nii lapsevanemaid kui klassijuhatajaid;
 • mõne aja möödudes toimuvad järelvestlused, mille käigus tehakse kindlaks, kas kiusamine on lõppenud ning kiusaja(d) on kokkulepetest kinni pidanud.

TSG kiusamisjuhtumi tegevuskava astmete kaupa on leitav siin.

KiVa

KiVa-tiim soovitab lugeda

Mis on kiusamine? – https://kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/kiusamisest/

Kuidas lapsevanemana oma last toetada, kui teda kiusatakse? Kuidas leida püsiv lahendus olukorrale, kui su laps ise kedagi kiusab? – https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/


KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool