Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023. õppeaastal

Lugupeetud 10. klassi kandideerija!

Kahjuks on selgunud, et TSG inglise keele testi 1. kuulamisülesandes on EIS-i süsteem lugenud vastused valesti.

Õpilaste tööd vaatame üle ning vajadusel korrigeerime tulemuse.

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast!

Oleme alustanud e-posti teel vestlustele kutsumist. Vestlused toimuvad maikuu lõpuni.
Teavitame e-posti teel ka kõiki kandideerijaid, kes ei osutu vestlustele kutsutuks.


10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Hea 10. klassi astuja!

Meie kooli kandideerijad lahendavad kolm testi: eesti keel, matemaatika ja võõrkeel (saksa, inglise).

Eesti keele ja matemaatika sisseastumistestid viiakse läbi 22. aprillil kell 10.00 eksamite infosüsteemis (EIS). EISi sisselogimiseks on vajalik ID-kaart (koos paroolidega), Smart-ID, mobiil-ID või HarID. Veebipõhised ühiskatsed sooritatakse iga õpilase koolimajas.

Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit.Testid on eestikeelsed ja arvutihinnatavad.

Meie kooli kandideerijatel on vaja sooritada võõrkeele test (vabal valikul inglise keel või saksa keel). Võõrkeeletest on avatud EIS-i keskkonnas 2. ja 3. mail.

Võõrkeele testi sooritamisel on vajalikud kõrvaklapid. Testi võib sooritada kodus.

Testidele registreerimine on avatud 15.02 kuni 25.03.2022 kooli kodulehel.
Hilisemaid katsetele registreerumise taotlusi vastu ei võeta.

KUI SOOVID MEIE KOOLI 10. KLASSI KANDIDEERIDA, SIIS TEA, ET KÕIGE TÄPSEMA INFORMATSIOONI LEIAD KOOLI KODULEHELT!

KOHTUMISENI!

TSG vastuvõtu tingimused ja kord

Tunnijaotusplaanid

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 5819 0818, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee