Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021. õppeaastal

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: TSGsaksa@gmx.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Võetakse vastu õpilasi, kes on õppinud põhikoolis võõrkeeltena inglise ja vene keelt või saksa  ja inglise keelt.

Kolmanda keelena on võimalik õppida vastavalt kas saksa või vene keelt.

Õpilastel on võimalus gümnaasiumi lõpus sooritada Saksa II astme keelediplomi eksam (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe), mis tõendab, et eksaminandil on olemas Saksamaa kõrgkoolides õppimiseks vajalikud keeleteadmised.

Samuti on võimalik sooritada inglise keele tasemeksam (Cambridge English: Advanced (CAE)).

10. klassi võetakse vastu õpilasi katsete sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Saksa keele eksami sooritanud B1 tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktise arv.

Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 9. klassi õppeedukuse (keskmine hinne) tulemused.

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 5819 0818, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

Vaata ka