Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastal

Hea 10. klassi astuja!

Tallinna Saksa Gümnaasium ootab sinu dokumente 28.-30. juunil aadressile kool@saksa.tln.edu.ee või kantseleis (ruum B3-05) kell 10.00-14.00!

Dokumendid:

  1. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  2. õpilase sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia
  3. õpilase põhikooli lõputunnistuse koopia (mõlemad lehed)
  4. õpilase tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane)
  5. avaldus [LINK]
    NB! Palume saksa osakonna 10a klassi astujal mitte täita c-keele valiku lahtrit, osakonna c-keel on vene keel!

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Hea 10. klassi astuja!

Oleme alustanud e-posti teel vestlustele kutsumist. Vestlused toimuvad alates 30. aprillist maikuu lõpuni.
Teavitame e-posti teel ka kõiki kandideerijaid, kes ei osutu vestlustele kutsutuks.


Testide toimumise korraldust ja lisainfot vaata siit

KUI SOOVID MEIE KOOLI 10. KLASSI KANDIDEERIDA, SIIS TEA, ET KÕIGE TÄPSEMA INFORMATSIOONI LEIAD KOOLI KODULEHELT!

KOHTUMISENI!

TSG vastuvõtu tingimused ja kord

Tunnijaotusplaanid

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 5819 0818, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee