10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: TSGsaksa@gmx.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Võetakse vastu õpilasi, kes on õppinud põhikoolis võõrkeeltena inglise ja vene keelt või saksa  ja inglise keelt.

Kolmanda keelena on võimalik õppida vastavalt kas saksa või vene keelt.

Õpilastel on võimalus gümnaasiumi lõpul sooritada saksa keelediplomi eksam (Deutsche Sprachdiplom) ja inglise keele tasemeksam (Cambridge English: Advanced (CAE))

10. klassi võetakse vastu õpilasi katsete sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Saksa keele eksami sooritanud B1 tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktise arv.

Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 9. klassi õppeedukuse (keskmine hinne) tulemused.

Mujalt tulnud õpilaste vastuvõtt toimub teispäeval, 21. aprillil 2020

Registreerumiseks valige üks sobiv kellaaeg ja täitke vorm:

Tallinna Saksa Gümnaasiumis õppivate õpilaste vastuvõtt toimub 28. aprillil 2020

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 6 77 9153, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

Vaata ka