2019/2020 õa kümnendate klasside õpilased!

Gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste dokumendid palume saata kooli aadressil kool@saksa.tln.edu.ee või tuua kooli 21. juunil ja 25.-26. juunil kell 10.00 – 14.00.

 • avaldus 10. klassi astumiseks
 • põhikooli tunnistuse ja hinnetelehe koopia
 • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: TSGsaksa@gmx.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Võetakse vastu õpilasi, kes on õppinud põhikoolis võõrkeeltena inglise ja vene keelt või saksa  ja inglise keelt.

Kolmanda keelena on võimalik õppida vastavalt kas saksa või vene keelt.

Õpilastel on võimalus gümnaasiumi lõpul sooritada saksa keelediplomi eksam (Deutsche Sprachdiplom) ja inglise keele tasemeksam (Cambridge English: Advanced (CAE))

10. klassi võetakse vastu õpilasi katsete sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Saksa keele eksami sooritanud B1 tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktise arv.

Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 9. klassi õppeedukuse (keskmine hinne) tulemused.


2019/2020. õppeaastal on plaanis gümnaasiumiõpilastele pakkuda võimalust valida endale meelepäraseid kursuseid järgmiste valikkursuste seast:

 • Arhitektuur
 • Psühholoogia
 • Hispaania keel
 • Rootsi keel
 • Programmeerimine
 • Jooga
 • Enesekaitsekursus koostöös Tallinna Vanglaga
 • Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul
  Meie koostööpartneriteks on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit ja Eesti Olümpiakomitee.

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 6 77 9153, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

Vaata ka