10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: TSGsaksa@gmx.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Võetakse vastu õpilasi, kes on õppinud põhikoolis võõrkeeltena inglise ja vene keelt või saksa  ja inglise keelt.

Kolmanda keelena on võimalik õppida vastavalt kas saksa või vene keelt.

Õpilastel on võimalus gümnaasiumi lõpul sooritada saksa keelediplomi eksam (Deutsche Sprachdiplom) ja inglise keele tasemeksam (Cambridge English: Advanced (CAE))

10. klassi võetakse vastu õpilasi katsete sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Saksa keele eksami sooritanud B1 tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktise arv.

Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 9. klassi õppeedukuse (keskmine hinne) tulemused.

Vastuvõtukatsed edukalt sooritanud õpilased kutsutakse aprillis vestlusele individuaalselt.

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 6 77 9153, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

2017/2018. õppeaastal on plaanis gümnaasiumiõpilastele pakkuda võimalust valida endale meelepäraseid kursuseid järgmiste valikkursuste seast:

Majandus ja ettevõtlusõpe
Loovkirjutamine 360°
Keskkonnakaitse
Programmeerimine
Peotants
Tõlkimise alused (saksa keel)
Kokandus
Psühholoogia
Rootsi keel
Jooga

Meie koostööpartnerid pakuvad õpilastele võimalust sooritada järgmisi kursuseid:
Enesekaitse kursus koostöös Tallinna Vanglaga
Arhitektuuri kursus koostöös Arhitektuurikool MTÜ´ga
Tartu Ülikooli teaduskooli kursused

Arvestame ka TÜ, TLÜ ja TTÜ valikkursuseid!

Spordihuvilistel 10. klassi õpilastel on võimalik läbida „Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul”.

See tähendab, et gümnaasiumis läbitakse järgmised valikkursused:

I kursus: Treenerite tasemekoolituse õppekava (abitreener tase 3) üldained – biomeditsiin, pedagoogika ja spordipsühholoogia, üldoskusnõuded.
II ja III kursus koostöös alaliitudega: Noorkohtunike ja abitreenerite teoreetiline ja praktiline koolitus, mille lõpus on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam.
IV kursus: Praktiseerimine kogenud treeneri juhendamisel. Treeningtundide läbiviimine. Praktiseerimine kohtunikuna noorte võistlustel. Praktika lõppedes on võimalik sooritada abitreeneri eksam.

Meie koostööpartneriteks on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Saalihoki Liit, Eesti Sulgpalliliit, Eesti Triatloni Liit ja Eesti Olümpiakomitee.

Vaata ka