Vastuvõtt 10. klassi 2023/2024. õppeaastal

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de
TSG saksakeelne osakond

10.B ja C klass

Hea 10. klassi astuja!

Sisseastumistestid toimuvad 21. aprillil 2023.

KUI SOOVID MEIE KOOLI 10. KLASSI KANDIDEERIDA, SIIS TEA, ET KÕIGE TÄPSEMA INFORMATSIOONI LEIAD KOOLI KODULEHELT!

KOHTUMISENI!

TSG vastuvõtu tingimused ja kord

Tunnijaotusplaanid

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker tel. 5819 0818, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee