Kooli tunnustused

2023
Saksa keele initsiatiivipreemia (Saksamaa)

2022
Erasmuse Euroopa õpirände akrediteering

2019
Tallinna Haridusameti tunnustused:

  • Koostööprojekt 2019
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2018/2019 põhikooli arvestuses I koht
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2018/2019 gümnaasiumi arvestuses II koht

2017

Tallinna Haridusameti tunnustused:

  • Edukas osalemine 2016/2017 õppeaasta olümpiaadidel
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2016/2017 põhikooli arvestuses I koht
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2016/2017 gümnaasiumi arvestuses III koht
  • Eriauhind “Nutitegevus 2017”

Keskkonnakäpa konkursi auhind kategoorias „Õnnelik Õppija 2017“ (avatud õpiruum)

2016

Tallinna Haridusameti tunnustus “Uuenev haridusasutus 2016 – me õpime kõikjal”

Keskkonnakäpa konkursi auhind kategoorias „Tark Tarbija 2016“ (minipinksilauad)

2014

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea õpikeskkonnaga kool”

2008

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea õpikeskkonnaga kool”

2005

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hästi juhitud kool”

2004

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea huvitegevusega kool”

2002

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Õppimist väärtustav kool”