Kooli tunnustused

2016

Tallinna Hariduaameti tunnustus “Uuenev haridusasutus 2016 – me õpime kõikjal”

2014

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea õpikeskkonnaga kool”

2008

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea õpikeskkonnaga kool”

2005

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hästi juhitud kool”

2004

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Hea huvitegevusega kool”

2002

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind “Õppimist väärtustav kool”