Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Toitlustamine 2016/2017 õppeaastal

Söögivahetunnid:

09.40 – 10.00
10.45 – 11.05
11.50 – 12.10
12.55 – 13.15
14.00  Pikapäevarühma lapsed

KOOLILÕUNA

Makse saaja:
Baltic Restaurants Estonia AS
a/a EE501010220245755223

Makse selgitusse märkige palun:
Gümnaasium: õpilase ees- ja perekonnanimi, klass ja periood (kalendrikuu)
Pikkpäev: pikapäevalõuna ülekande selgitusse tuleb lisaks märkida ka märksõna „pikkpäev“
Õpetaja: õpetaja, kes soovib toiduraha ette maksta lisab selgitusse märksõna „õpetaja“

Gümnaasium

2017. aastal on gümnaasiumi õpilaste koolitoit osaliselt tasuline. Gümnasistid, kes soovivad koolilõunat süüa, maksavad iga toidukorra eest juurde 56 senti. 78 senti toidupäeva maksumusest finantseerib riik.

Jaanuar 9,52 eurot (17×0,56€). Tähtaeg 06.01.2017
Veebruar 10,64 eurot (19×0,56€). Tähtaeg 25.01.2017
Märts 10,08 eurot (18×0,56€). Tähtaeg 25.02.2017
Aprill 10,64 eurot (19×0,56€). Tähtaeg 25.03.2017
Mai+juuni 14,00 eurot (22+3×0,56€). Tähtaeg 25.04.2017
Maikuus on gümnaasiumi lõpetajatel eksamiperiood. Palun lõpuklasside lastevanematel mitte teha maikuu eest toiduraha ettemakseid.

Pikkpäev

Toidukorra maksumus 1,34€. Pikapäevarühma töötab 2. juunini (ka).

Jaanuar 22,78 eurot (17×1,34€). Tähtaeg 06.01.2017
Veebruar 25,46 eurot (19×1,34€). Tähtaeg 25.01.2017
Märts 24,12 eurot (18×1,34€). Tähtaeg 25.02.2017
Aprill 25,46 eurot (19×1,34€). Tähtaeg 25.03.2017
Mai+juuni 32,16 eurot (22+2×1,34€). Tähtaeg 25.04.2017

KOOLISÖÖKLA TÖÖKORRALDUS

  1. Gümnasistide ja pikapäeva lõunasöök on tasuline. Pikapäeva toidupäev maksab 1,34 eurot ja gümnaasiumi üks toidukord maksab 56 senti.
  2. Koolisöökla kasutaja peab omama e-õpilaspiletit. Õpilaspilet (gümnasistil ja pikapäevalapsel erandjuhul maksekorraldus) peab sööklas kaasas olema! Iga söögikord registreeritakse kaardilugejas. Esimesel söögivahetunnil on kaardi kasutamine vabatahtlik.
  3. Kasutamata toidupäevade eest makstud tasu arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks juhul, kui koolitoitlustaja teavitamine vastab kokkulepitud reeglitele. Puudumisest (kool, nimi, klass, puudumise algus ja lõpp) tuleb teavitada e-posti aadressil: tallinn.saksa@daily.ee. Kui puudumisest teavitatakse enne kell 12.00 võetakse õpilane järgmise toidupäeva sööjate nimekirjast maha. Need, kelle kiri jõuab kohale peale 12.00, võetakse maha ülejärgmisest toidupäevast ning kasutamata toidupäeva eest tuleb tasuda.
  4. Õigeaegselt teatatud kasutamata päevade toiduraha maksumus arvestatakse reeglina järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel tuleb toiduraha maksjal kogunenud ettemaks makstavast summast maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse mahaarvatud päevade kohta selgitus (millisel perioodi arvelt, mitu päeva).
    Tasaarvelduse arvestuspõhimõte:

    • gümnaasium 1 toidupäev = 0,56€
    • pikkpäev 1 toidupäev = 1,34€.