Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Toitlustamine 2017/2018 õppeaastal

Söögivahetunnid:

09.40 – 10.00 (1. klassid kell 09.30)
10.45 – 11.05
11.50 – 12.10
12.55 – 13.15
14.00  Pikapäevarühma lapsed

KOOLILÕUNA

Makse saaja:
Baltic Restaurants Estonia AS
a/a EE501010220245755223

Makse selgitusse märkige palun:
Pikkpäev: pikapäevalõuna ülekande selgitusse tuleb lisaks märkida ka märksõna „pikkpäev“
Õpetaja: õpetaja, kes soovib toiduraha ette maksta lisab selgitusse märksõna „õpetaja“

Pikkpäev

Toidukorra maksumus 1,34€. Pikapäevarühm töötab 8. juunini (ka).

Jaanuar 24,12 eurot (18×1,34€). Tähtaeg 11.01.2018.
Veebruar 22,78 eurot (17×1,34€). Tähtaeg 26.01.2018
Märts 25,46 eurot (19×1,34€). Tähtaeg 26.02.2018
Aprill 20,10 eurot (15×1,34€). Tähtaeg 26.03.2018
Mai 29,48 eurot (22×1,34€). Tähtaeg 26.04.2018
Juuni 8,04 eurot (6×1,34€). Tähtaeg 25.05.2018.
Toitlustamine kuni 08.06.2018

Info järgmiste kuude maksete kohta avaldatakse jaanuarikuu jooksul.

KOOLISÖÖKLA TÖÖKORRALDUS

  1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõunasöök on tasuta. Söögivahetunde on neli ja vahetunni pikkuseks on 20 minutit. Selleks, et kõik sööma mahuks on toitlustajaga tehtud kokkulepe, et toidu pakkumiseks ollakse valmis 10 minutit enne vahetunni algust.
  2. klassidele kaetakse lauad. Esimesed klassid tulevad sööma 10 minutit enne vahetunni algust kell 9.30. Peale sööki viib laps oma nõud ise ära. Alates 2. klassist saavad lapsed toidu kätte letist ja viivad ka oma nõud ise ära.
  3. Hommikupuder on tasuline (50 senti portsjon) pakutakse puhvetis kell 08.40 – 09.30.
  4. E-õpilaspilet on kohustuslik. Koolisöökla kasutaja peab omama e-õpilaspiletit. Õpilaspilet peab sööklas kaasas olema! Iga söögikord registreeritakse kaardilugejas. Esimesel söögivahetunnil (kell 9.30 – 10.00) on kaardi kasutamine vabatahtlik. Õpilaspiletite kasutamine sööklas aitab meil prognoosida sööjate arvu ja tellida toitu õige koguses.
  5. Pikapäevasöök. Pikapäeva toidupäev maksab 1,34 eurot. Kasutamata toidupäevade eest makstud tasu arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks juhul, kui koolitoitlustaja teavitamine vastab kokkulepitud reeglitele. Puudumisest (kool, nimi, klass, puudumise algus ja lõpp) tuleb teavitada e-posti aadressil: tallinn.saksa@daily.ee. Kui puudumisest teavitatakse enne kell 12.00, võetakse õpilane järgmise toidupäeva sööjate nimekirjast maha. Need, kelle kiri jõuab kohale peale 12.00, võetakse maha ülejärgmisest toidupäevast ning kasutamata toidupäeva eest tuleb tasuda.
  6. Ettemaksu tasaarveldus. Õigeaegselt teatatud, kasutamata päevade eest makstud toiduraha maksumus arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel tuleb toiduraha maksjal kogunenud ettemaks makstavast summast maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse mahaarvatud päevade kohta selgitus (millisel perioodi arvelt, mitu päeva).
    Tasaarvelduse arvestuspõhimõte: 1 toidupäev = 1,34€.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD