Toitlustaja kontaktid:
Baltic Restaurants
Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Toitlustamine alates 7.01.2019 asenduspinnal Vilde tee 69

Söögivahetunnid:

10.20 – 10.40 1. klassid, 7.abc (7.b reedeti 11.20)
11.20 – 11.40 8. klassid, 9.abc (9.b esmaspäeviti 10.20)
12.20– 12.40 6.b ja gümnaasium (10.a reedeti 11.20 ja 6.b reedeti 14.15)
13.20 – 13.35 4. klassid, 5.ab, 6.c (6.c esmaspäeviti 10.20)
14.15 – 14.30 5.c, 6.ad ja pikkpäev (6.a reedeti 13.20)

KOOLISÖÖKLA TÖÖKORRALDUS

 1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõunasöök on tasuta.
 2. Tasuta hommikuputru pakutakse puhvetis kell 08.40 – 09.40.
 3. Toitlustamine toimub iseteenindusliinil.
 4. Õpilaspileti valideerimist sööklas ei toimu.
 5. Pikapäevasöök.
  Pikapäeva toidupäev maksab 1,34 eurot. Kasutamata toidupäevade eest makstud tasu arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks juhul, kui koolitoitlustaja teavitamine vastab kokkulepitud reeglitele. Puudumisest (kool, nimi, klass, puudumise algus ja lõpp) tuleb teavitada e-posti aadressil: tallinn.saksa@daily.ee. Kui puudumisest teavitatakse enne kell 12.00, võetakse õpilane järgmise toidupäeva sööjate nimekirjast maha. Need, kelle kiri jõuab kohale peale 12.00, võetakse maha ülejärgmisest toidupäevast ning kasutamata toidupäeva eest tuleb tasuda.

  Ettemaksu tasaarveldus. Õigeaegselt teatatud, kasutamata päevade eest makstud toiduraha maksumus arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel tuleb toiduraha maksjal kogunenud ettemaks makstavast summast maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse mahaarvatud päevade kohta selgitus (millisel perioodi arvelt, mitu päeva).

  Tasaarvelduse arvestuspõhimõte: 1 toidupäev = 1,34€

  Pikapäevarühm on avatud 8.01. – 7.06.2019.

  Makse saaja:
  Baltic Restaurants Estonia AS
  a/a EE501010220245755223

  Pikapäevalõuna ülekande selgitusse palun märkida märksõna „pikkpäev“, õpilase nimi ja periood, mille eest ülekanne tehakse.

Pikapäevatoidu maksumus

Jaanuar 18 päeva (alates 8.01.2019) 24,12 eurot. Maksetähtaeg 10.01.2019
Veebruar 16 päeva 21,44 eurot. Maksetähtaeg 25.01.2019
Märts 20 päeva 26,80 eurot. Maksetähtaeg 25.02.2019
Aprill 16 päeva 21,44 eurot. Maksetähtaeg 25.03.2019
Mai 22 päeva 29,48 eurot. Maksetähtaeg 25.04.2019
Juuni 5 päeva 6,70 eurot. Maksetähtaeg 25.05.2019

Toitlustamine alates 8.01.2019 (2. ja 3. klassid) Tallinna 53. Keskkoolis

Söögivahetund 13.30. – 13.50.

Toit valmistatakse Vilde tee 69 köögis ja  tuuakse kohale termostega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD