Toitlustaja kontaktid:
Baltic Restaurants
Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Söökla asub C-korpuses, sissepääs 2. korruselt.

Koolilõuna on põhikoolile ja gümnaasiumile tasuta.

Tasuta hommikuputru pakutakse puhvetis kell 9.00 – 10.00.

Puhvet on avatud 9.30 – 15.30.

Söögivahetunnid
(alates 11.01.2021, kui 5.-8. klass ja 10.-11. klass on distantsõppel)

  • kell 10.00  1.-2. klass
  • kell 11.05  3.-4. klass ning HEV õpilased
  • kell 12.30  9. ja 12. klass
  • 14.00 pikkpäev

Pikapäevasöögi tellib lapsevanem Baltic Restaurants Estonia AS tellimiskeskuses www.toitkooli.ee.
Järgmise päeva toidutellimust (ka tühistamist) saab teha tööpäeval enne kella 17:00. Tellimust saab esitada terve õppeaasta koolipäevade ulatuses.

Näide: teisipäev kell 16:59 saab tellida toitu kolmapäevaks (samuti tühistada varasema tellimuse).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD