Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Toitlustamine 2018/2019 õppeaastal

Söögivahetunnid:

09.40 – 10.00 (1. klassid kell 09.30)
10.45 – 11.05
11.50 – 12.10
12.55 – 13.15
14.00  Pikapäevarühma lapsed

KOOLILÕUNA

Makse saaja:
Baltic Restaurants Estonia AS
a/a EE501010220245755223

Makse selgitusse märkige palun:
Pikkpäev: pikapäevalõuna ülekande selgitusse tuleb lisaks märkida ka märksõna „pikkpäev“
Õpetaja: õpetaja, kes soovib toiduraha ette maksta lisab selgitusse märksõna „õpetaja“

Pikkpäev

Toidukorra maksumus 1,34€. Pikapäevarühm alustab 05.09.2018.

September 18 päeva (alates 05.09.208) 24,12 eurot. Maksetähtaeg 07.09.2018.
Oktoober 18 päeva 24,12 eurot. Maksetähtaeg 25.09.2018
November 22 päeva 29,48 eurot. Maksetähtaeg 25.10.2018
Detsember 13 päeva 17,42 eurot. Maksetähtaeg 25.11.2018

KOOLISÖÖKLA TÖÖKORRALDUS

  1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõunasöök on tasuta. Söögivahetunde on neli ja vahetunni pikkuseks on 20 minutit. Selleks, et kõik sööma mahuks on toitlustajaga tehtud kokkulepe, et toidu pakkumiseks on köök valmis 10 minutit enne vahetunni algust.
  2. Esimesel õppeveerandil kaetakse esimestele klassidele lauad. Esimeste klasside õpilased tulevad sööma 10 minutit enne vahetunni algust kell 9.30. Peale sööki viib laps oma nõud ise ära. Alates 2. klassist saavad lapsed toidu kätte letist ja viivad ka oma nõud ise ära. Alates teisest õppeveerandist lõpetatakse katmine ja ka esimesed klassid saavad oma toidu kätte letist.
  3. Tasuta hommikuputru pakutakse puhvetis kell 08.40 – 09.30.
  4. E-õpilaspilet on sööklas kohustuslik. Koolisöökla kasutaja peab omama e-õpilaspiletit (va esimesed klassid esimesel õppeveerandil). Õpilaspilet peab olema sööklas kaasas! Iga söögikord registreeritakse kaardilugejas. Õpilaspiletite kasutamine sööklas aitab meil prognoosida sööjate arvu ja tellida toitu õige koguses.
  5. Pikapäevasöök. Pikapäeva toidupäev maksab 1,34 eurot. Kasutamata toidupäevade eest makstud tasu arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks juhul, kui koolitoitlustaja teavitamine vastab kokkulepitud reeglitele. Puudumisest (kool, nimi, klass, puudumise algus ja lõpp) tuleb teavitada e-posti aadressil: tallinn.saksa@daily.ee. Kui puudumisest teavitatakse enne kell 12.00, võetakse õpilane järgmise toidupäeva sööjate nimekirjast maha. Need, kelle kiri jõuab kohale peale 12.00, võetakse maha ülejärgmisest toidupäevast ning kasutamata toidupäeva eest tuleb tasuda.
  6. Ettemaksu tasaarveldus. Õigeaegselt teatatud, kasutamata päevade eest makstud toiduraha maksumus arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel tuleb toiduraha maksjal kogunenud ettemaks makstavast summast maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse mahaarvatud päevade kohta selgitus (millisel perioodi arvelt, mitu päeva).
    Tasaarvelduse arvestuspõhimõte: 1 toidupäev = 1,34€.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD