Toitlustaja kontaktid:
Baltic Restaurants
Telefon 5866 7005
E-post: tallinn.saksa@daily.ee

Söökla asub C-korpuses, sissepääs 2. korruselt.

Koolilõuna on põhikoolile ja gümnaasiumile tasuta.

Tasuta hommikuputru pakutakse kell 8.00 – 9.15

Puhvet on avatud 8.00 – 15.30

Söögivahetunnid

(alates alates 17.05)

10.00 –  1. – 2. klass + 3.a
11.05 –  3.bcd + 4. – 5. klass
12.10 –  6. – 8. klass
13.15 –  9. – 11. klass

Pikkpäev – 14.00 (või kokkuleppel sööklaga pisut varem)


Pikapäevasöögi tellib lapsevanem Baltic Restaurants Estonia AS tellimiskeskuses www.toitkooli.ee.
Järgmise päeva toidutellimust (ka tühistamist) saab teha tööpäeval enne kella 17.00. Tellimust saab esitada terve õppeaasta koolipäevade ulatuses.

Näide: teisipäeval kell 16.59 saab tellida toitu kolmapäevaks (samuti tühistada varasema tellimuse).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD