Vastuvõtt 7.A klassi (saksakeelne osakond)

Lisainfo: TSG saksakeelne osakond

Vastu võetakse õpilasi, kes on õppinud A-võõrkeelena saksa keelt või omavad väga häid teadmisi saksa keeles ning õppinud B-võõrkeelena inglise keelt.

Klass komplekteeritakse õpilastest, kes on sooritanud kirjaliku matemaatika ja suulise ning kirjaliku saksa keele teadmiste testid. Lisaks võetakse arvesse  I ja II trimestri õppeedukust.

Vastuvõtukatsetele saab ennast registreerida 11.02. – 10.04.2019, täites kooli kodulehel oleva elektroonilise ankeedi (enesetutvustus):

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 6. klasside õpilased toovad ankeedi (enesetutvustuse) saksa keele õpetaja kätte. Väljastpoolt kooli kandideerivad 6. klassi õpilased täidavad ja toovad enesetutvustuse kooli saksa osakonna juhatajale või kantseleisse.

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad 15. – 17.04. 2019.

Kandidaadil tuleb sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:

  • Saksa keel – lugemis- ja kuulamisülesanded ja kirjalik väljendusoskus;
  • Matemaatika – 6. klassi riikliku õppekava teemad ja loogikaülesanded.

Testide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast, mis kehtib 6. klassile.

Vastuvõtukatsete raames tuleb kandidaadil läbida ka vestlus, kus õpilane tutvustab end, räägib oma hobidest ja kirjeldab ühte vaba aja teemalist pilti. Vestlusel hinnatakse saksa keele suulist väljendusoskust.

Tulemustest teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 29. aprilliks.

Täiendav info: TSGsaksa@gmx.de