Vastuvõtt 7.A klassi (saksakeelne osakond)

Vastuvõtt 7.a klassi 2024. aastal

Lisainfo: TSG saksakeelne osakond

Vastu võetakse õpilasi, kes on õppinud A-võõrkeelena saksa keelt või omavad väga häid teadmisi saksa keeles ning õppinud B-võõrkeelena inglise keelt.

Klass komplekteeritakse õpilastest, kes on sooritanud kirjaliku matemaatika ja suulise ning kirjaliku saksa keele teadmiste testid. Lisaks võetakse arvesse  I ja II trimestri õppeedukust.

Kandidaadil tuleb sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:

  • Saksa keel – lugemis- ja kuulamisülesanded ja kirjalik väljendusoskus;
  • Matemaatika – 6. klassi riikliku õppekava teemad ja loogikaülesanded.

Testide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast, mis kehtib 6. klassile.

Vastuvõtukatsete raames tuleb kandidaadil läbida ka vestlus, kus õpilane tutvustab end, räägib oma hobidest ja kirjeldab ühte vaba aja teemalist pilti. Vestlusel hinnatakse saksa keele suulist väljendusoskust.

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de