Kooliõde Hanna Leena Jüris nõustab kooliperet telefoni teel tööpäeviti kell 9.00-16.00, telefon 562 56671


Tallinna üldhariduskoolides osutab tervishoiuteenust Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid.

Kooliõde Hanna Leena Jüris

Ruum C2-03

Tööaeg E-R kell 8.00-16.00

telefon +372 5625 6671
e-post: hannaleena.ojamaa@kth.ee


Kooliõe ülesandeks on õpilaste:

  • tervisliku seisundi jälgimine;
  • tervisliku eluviisi kujundamine;
  • haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine;
  • õppekoormuse jälgimine;
  • tervisliku keskkonna loomises osalemine;
  • koolitoidu kvaliteedi kontrollimine;

Lisainfot lapsevanemale:

Täpsemat infot kooliõdede tegevuse kohta leiate kodulehelt: https://kooliode.ee/

Vaktsineerimisest https://www.vaktsineeri.ee/

Nakkushaigustest https://www.terviseamet.ee/et

Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal https://www.haigekassa.ee/

Palve lapsevanematele – palun ärge saatke haiget last kooli!