Lõpueksamid 2021/2022

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.

(3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Riigieksamite info Innove veebilehel