Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

 1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2018
 2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 12. november 2018
 3. Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) – 11. veebruar 2019
 4. Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam – 15. veebruar 2019
 5. Eesti keel – 22. aprill 2019
 6. Eesti keel teise keelena – 23.–25. aprill 2019
 7. Inglise keel – 6.–13. mai 2019
 8. Matemaatika – 24. mai 2019

Riigieksamite info Innove veebilehel