Lõpueksamid 2023/2024

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

(3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d’études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel..

Riigieksamite info HARNO veebilehel