Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

 1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
 2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
 3. saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
 4. matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
 5. eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
 6. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
 7. eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 8. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 9. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 10. matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
 11. saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.