Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 2. eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
 3. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

 1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 30. november 2016. a;
 2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 5.–9. detsember 2016. a;
 3. saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
 4. matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
 5. eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
 6. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
 7. eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
 8. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
 9. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
 10. matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
 11. saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.

 Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 22. mai 2017. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. mai 2017. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. mai 2017. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 30. mai 2017. a;
 6. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 30.–31. mai 2017. a.