Koolikapid

Õpilastel on võimalik rentida C-korpuse 5. korrusel asuvaid hoiukappe.

Kapi mõõdud: K47,5 x L30 x S54,5 cm.

Kapi rentimiseks esitab lapsevanem vabas vormis avalduse e-posti aadressil huvijuht@saksa.tln.edu.ee.

Avalduses peab olema märgitud:

  • õpilase ees- ja perekonnanimi ja klass;
  • lapsevanema (tellija/maksja) ees- ja perekonnanimi ning kontakt (e-posti aadress).

Info, kapi eest tasumise ja võtme väljastamise kohta saadetakse e-posti teel.

Kapi võtme väljastame hiljemalt 4.09.2023.

Koolikapi rent 30 eurot õppeaastas.

Kappide rentimist korraldab TSG sihtasutus koostöös TSG õpilasesindusega

koolikapid