2.- 6., 8., 9. ja 11.-12. klass

Vabade kohtade olemasolu korral võetakse kõikidesse klassidesse vastu õpilasi aineteadmiste testide tulemuste põhjal. Testid on eesti keelest, matemaatikast ja A-võõrkeelest.

Esitatavad dokumendid:

  • lapsevanema avaldus;
  • sünnitunnistuse koopia;
  • tervisekaart;
  • klassitunnistus/põhikooli lõputunnistus;
  • väljavõte õpilasraamatust.