Esimees:

Pille Korsten – kooli HEV-koordinaator

Kontakt: 5199 0989, e-post p.korsten@saksa.tln.edu.ee

Liikmed:

Dagmar Aus – õppejuht
Pille Korsten – inimeseõpetuse õpetaja
Hanna Leena Jüris – kooliõde
Triin Möldre – kooli psühholoog
Avely Kasela – kogupäeva koordinaator (huvijuht)
Kaido Saks – kehalise kasvatuse õpetaja
Arvo Talalaev – bioloogiaõpetaja
Anette Mandel – lastevanemate esindaja