Tere tulemast Tallinna Saksa Gümnaasiumi!

Tallinna Saksa Gümnaasium on abivalmis teejuht hariduses. Oleme usaldusväärseks kaaslaseks nii oma õpilastele kui nende perekondadele. Meie panustame soodsa õpikeskkonna loomisesse ning soovime arendada säravaid isiksusi. Soovime olla pidepunktiks õppimisele ja arengule meie muutuvas maailmas.

Wilhelm von Humboldti meelest on haritud isik see, kes püüab “haarata nii palju maailma kui võimalik ja siduda seda endaga nii tihedalt, kui ta vaid suudab”.

Meie kool väärtustab mitmekesisust. See kajastub selgelt ka meie tööpõhimõtetes, kus on olulisteks märksõnadeks:

  • euroopalik avatus – unikaalne koostöövõimalus Saksamaa Liitvabariigiga;
  • traditsiooniline õppimine;
  • keskendumine süvaõppes keeltele;
  • mitmekülgne treening- ja sporditegevus;
  • laialdane huvitegevus.

Meie kooli lõpetanute seas on hulgaliselt elus toimetulevaid ja aktiivseid kodanikke. Meil õppinud noortele on avatud nii Eesti kui Euroopa haridusteed.

Head koostöö algust soovides
Tallinna Saksa Gümnaasium