2023/2024 õppeaasta eesmärgid

  • Tallinna linna keele- ja kultuuriaasta tegevuste rakendamine Tallinna Saksa Gümnaasiumis;
  • Eesti keele ja kultuuri väärtustamine;
  • Saksa keele kultuuri väärtustamine;
  • Kogu kollektiiv pöörab tähelepanu õpilaste viisakale käitumisele ja riietusele;
  • Info liikumine on efektiivsem;
  • Igasse koolipäeva tuuakse rohkem liikumist;
  • Euroopalike demokraatlike väärtuste arendamine läbi erinevate projektide ja õppeainete.

2023/2024. õppeaasta trimestrite ja poolaastate ajad

I trimestri lõpp 24. november 2023
II trimestri lõpp 8. märts 2024
III trimestri lõpp 12. juuni 2024

I poolaasta lõpp 19. jaanuar 2024
II poolaasta lõpp 12. juuni 2024

Koolivaheajad 2023/2024

1) 23. oktoober kuni 29. oktoober 2023;
2) 21. detsember 2023 kuni 7. jaanuar 2024;
3) 26. veebruar kuni 3. märts 2024;
4) 22. aprill kuni 28. aprill 2024 (v.a 12. klass) ;
5) 13. juuni kuni 31. august 2024 (v.a lõpuklassid).

Õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024

30. august 2023