Teil on õigus saada oma tervislikku seisundit kirjeldavatest dokumentidest sõltuvalt dokumendi liigist kas koopiat, väljatrükki või väljavõtet. ORIGINAALDOKUMENTE EI VÄLJASTA.

Dokumentide saamiseks palume pöörduda koolitervishoiutöötaja poole. Kolmandale isikule, s.h. Teie omastele ja lähedastele, väljastame Teie tervislikku seisundit puudutavaid dokumente ainult siis, kui Te olete selleks andnud loa täites nõusoleku vormi. Dokumentide väljastamine toimub 5 tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest. Informatsiooni ja dokumentide väljastamine toimub ainult pärast isiku tuvastamist. Tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel:
Täiskasvanutel – ID kaart, pass, autojuhiluba.
Õpilastel nõutav dokument – ÕPILASPILET.
Juhul kui teile või teie poolt märgitud isikul puudub nõutud dokument, siis informatsiooni patsientide tervisliku seisundi kohta ei väljastata.

Ei väljastata üldjuhul informatsiooni patsientide tervisliku seisundi kohta telefoni teel.

Alused EV seadused:
§ 764 Delikaatsete isiku kaitse seadus.
§ 765 Tervishoiuteenuste osutamine patsienti nõusoleku alusel
§ 766 Patsiendi nõusoleku saamise kohustuse
§ 767, § 768, § 769 Dokumenteerimise seadus
§ 770 Vastutus oma tegevuse eest