Põhimõtted COVID-19 riski maandamiseks õppeaastal 2020/2021 Tallinna Saksa Gümnaasiumis

 • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 • Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 • Palume kogu kooliperel järgida hügieeninõuded. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Kui kätepesu võimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit. Noorematele õpilastele tuleb õige kätepesutehnika praktiliselt ette näidata.
 • Palume õpilastel hoida omavahelist distantsi.
 • Palume järgida põhimõtet, et kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Palume rangelt kogu kooliperel järgida põhimõtet: koolis käivad vaid terved õpilased, igasuguste haigusnähtudega tuleb jääda koju. Õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Kooli sisenemisel mõõdetakse temperatuuri. Haigusnähtude ilmnemisel teavitatakse 1.-3. klassi õpilaste puhul lapsevanemat, 4.-12. klassi õpilased saadetakse ukselt koju ning palutakse õpilasel teavitada oma vanemat.
 • Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane peab koheselt koju minema. Haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Alaealise õpilase puhul kutsutakse vanem õpilasele järele.
 • Kui mõnes klassis või õpperühmas tuvastatakse koroonaviirusesse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud klass või õpperühm kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Külalisi majja ei lubata. Vajadusel lepib lapsevanem eelnevalt kohtumise õpetajaga kokku ning talle tullakse vastu sissepääsu juurde.
 • Hajutuse tagamise eesmärgil söögivahetundides on muutunud tundide ajad. Esimene tund algab kell 8.20.
  Tundide ajad leiab siit: https://saksa.tln.edu.ee/oppetoo/tunniplaan/
 • Koolis kasutatakse vahetusjalatseid.
 • Kooli soovitame tulla võimalusel jalgsi või rattaga.
 • Võimalusel palume laadida telefoni “Hoia” rakendus

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine Tallinna Saksa Gümnaasiumis

Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Kool on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja vastavalt võimalustele hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Kool on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks korraldatakse õppetöö hajutatult (nt hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm).

Koolis toimub õppetöö:

1) I kooliastmes 80% ulatuses õppetöö koolis ja 20% ulatuses distantsõpe või iseseisev töö,

2) II kooliastmes 60% ulatuses õppetöö koolis ja 40% ulatuses distantsõpe või iseseisev töö,

3) III kooliastmes ja gümnaasiumis 40% ulatuses õppetöö koolis ja 60% ulatuses distantsõpe või iseseisev töö.

Punane stsenaarium

Riigis on kehtestatud eriolukord. Kool on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid:

 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
 • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
 • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.