Kooliaasta alguses küsitakse vanemalt nõusolekut lapse tervisekontrollide läbiviimiseks. Kooliõde teeb tervisekontrolle 1., 3., 7. ja 11. klassis ning peret teavitatakse nende toimumisest ette. Tavaliselt saab laps pärast tervisekontrolli teatise, kus on kirjas kontrolli tulemused ja soovitused, mida tervise arendamiseks ette võtta.

Peale koolis tehtavate tervisekontrollide võiks 2., 5. ja 9. klassi lapsele teha ennetavad tervisekontrollid perearst (vastavalt sotsiaalministri määrusele). Hambaarsti juures peaks iga õpilane käima oma suu tervist kontrollimas 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Enne iga vaktsineerimist peab kooliõde küsima vanemalt kirjaliku nõusoleku. See on lapse tervise huvides, et välistada võimalikud vastunäidustused. Kui pere ei soovi, et last vaktsineeritaks, peab ta seda kirjalikult kinnitama ning see märgitakse õpilase tervisekaardile. Tervisekontrolli tulemusena võib õde soovitada vanematel lapse tervise asjus nõu pidada pere- või eriarstiga. See, et spetsialisti juurde saaks aeg kinni pandud ja vastuvõtul käidud, on aga juba õpilase/vanema teha.

Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, sest kooliõde temale uuringuid ega ravi ei määra ning puudumistõendit ei kirjuta. Lapse haigeks jäämise korral tuleb ikka ühendust võtta perearstiga. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäev läbi esmast meditsiininõu ka telefonilt 1220. Perearst annab lapse tervenedes (juhul kui ta on haiget last näinud ja ravinud) õpilasele/vanemale dokumendi, mis tõendab lapse puudumist koolist terviseprobleemide tõttu ning annab ka suunised kehalise koormuse piiramiseks haigusest taastumise ajal.

Õde saab olla abiks, kui õpilane vajab tervise tõttu mingeid erisusi koolikorralduses, kas või pärast tervenemist. Ta saab ka jälgida, et vajalikud abinõud oleks tarvitusele võetud.

Kooliõde peaks teadma, et lapsel on millegi vastu allergia või tal on haigus, mille korral tema terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia). Kui koolis midagi lapsega juhtub, saab talle kiiresti asjakohast esmaabi anda.

Juhul kui kool on kodust kaugel ja laps elab õpilaskodus, võiks registreerida ta selle piirkonna perearsti nimistusse. Tõenäoliselt viibib laps seal suurema osa aastast ja õppeperioodil on ka haigestumine viirushaigustesse tavaliselt kõrgem. Haigestunud lapse saab kooliõde õigel ajal perearsti juurde saata. Kui vanemad soovivad jätta lapse kodukoha perearsti nimistusse, peavad nad ise tagama haigele lapsele perearstiabi korraldamise.