Info gümnaasiumiõpilastele valikainete kohta 2023-2024 õppeaastal

Kõigil gümnaasiumiõpilastel (va 11.a ja 12.a) tuleb valida vähemalt üks valikaine.

Järgnevatele kursustele saab registreerida eKoolis ajavahemikul 4. september kell 20.00 kuni 6. september 20.00.

Kursustele registreerimine toimub eKooli veebilehe kaudu. Kui oled õpilasena sisse loginud, vali ülevalt menüüst Kursused (https://kursused.ekool.eu/).

NB! Õpilasel peab olema oma eKooli konto (lapsevanema kontoga kursuseid ei näe) ning kool peab olema kinnitanud õpilase taotluse õppeinfo nägemise kohta.

KURSUSÕPETAJADAEG JA RUUMALGUS
Model United Nations of Tallinn (MUNOT)Emel Celik, Lorenz FrankenschmidtK 9. tund
ruum B5-07
20.09
Arhitektuur kui elukeskkond
Loe lähemalt
Erik JoasaareN 9/10. tund üle nädala
ruumk B4-05
14.09
Videoprojekt
Loe lähemalt
Erik RemmaN 9/10. tund üle nädala
ruum C5-02
14.09
3D disainMarkus ReischlT 9/10. tund üle nädala
ruum A5-02
12.09
Loovteraapia omakogemus
Loe lähemalt
Külli JoosepT 8/9. tund üle nädala
ruum C5-04
Psühholoogia Janne Kristi JaaksonT 8/9. tund üle nädala
ruum B4-07
Kunst: nüüd ja praegu
Loe lähemalt
Anita Kremmtäpsustamisel
ÕpioskusedDagmar Aus R 1. tund
ruum A4-01
15.09
EsinemisõpetusToivo VärbuT 8/9. tund üle nädala19.09
Jooga
Loe lähemalt
Kadri RaigT 8. tund
ruum fitness
12.09
Mõttelugu
Loe lähemalt
Ulla Herkelteine poolaasta
Mootorsõidukijuhi B-kategooria koolitus
Loe lähemalt
Eve TellissaarT 8/9. tund 19.09
Saksa kultuurKätlin HeinroosT 8/9. tund üle nädala
Finantskirjaoskus
Loe lähemalt
e-kursuse-kursus
KeskkonnakeemiaMihkel KuusksaluT 9. tund
ruum B4-04
12.09
Praktiline meditsiinSvetlana SevtšenkoT 8/9. tund üle nädala
ruum C2-03
12.09
Matemaatika: ettevalmistus riigieksamiksVirve OimE 8/9. tund
ruum A4-01
11.09
SegakoorCätly TalvikR 1. tund
ruum aula
Happiness & resilience
Loe lähemalt
Laura Steinbachtäpsustamisel

Valikained I poolaastal

Õpetaja: Markus Reischl (matemaatika ja füüsikaõpetaja)

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Erik Joasaare (TSG vilistlane, kunstiõpetaja)

Õpetaja: Ulla Herkel

Kursuses puudutatakse teemasid, mis võimaldavad edukalt iseseisvalt hakkama saada elulistes olukordades (nt lepingute sõlmimine, suhtlemine erinevate ametiasutustega nt firmad, KOV asutused, riigiametid); kursuse käigus arutame läbi, kuidas hakkama saada erinevad rollides elus (nt tarbija).

Kursus:

  • selgitab, millistes olukordades tuleb ametiasutustesse pöörduda;
  • õpetab planeerima oma rahaasju (laenamine, säästmine, investeerimine);
  • annab nõu, kuidas oma isiklikku majapidamist korraldada (kodumasinad, koduremont, rõivaste hooldus, etikett  jms);
  • õpetab, kuidas juhtida ennast ja oma aega;
  • selgitab, kuidas lahendada võimalikke elulisi konfliktolukordi.

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Anita Kremm

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Külli Joosep (loovterapeut)

Õpetaja: Virve Oim

12. klassile

Loe kursusest lähemalt

Õpetajad: Emel Çelik, Lorenz Frankenschmidt (inglise keele õpetajad)

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Ulla Herkel (ajalooõpetaja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Õpetaja: Mihkel Kuusksalu

Õpetaja: Svetlana Ševtšenko (kooliõde)

Õpetaja: Janne Kristi Jaakson

Kursuse vältel saab õpilane teadmisi eneseabi- ja toimetulekustrateegiatest ning teadlikumaks enese sees toimuvast. Kursuse eesmärk on õpilase potentsiaali tugevdamine, toetada jätkusuutliku toimetulekut ettetulevate võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Õpetaja: Kätlin Heinroos

Õpetaja: Cätly Talvik

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja:  Erik Remma (haridustehnoloog)

Õpetaja: Dagmar Aus

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Kadri Raig (TSG vilistlane ja joogaõpetaja).

Kursus on sobiv kõigile, kes soovivad leida lõõgastumiseks ning enda välja lülitamiseks uusi viise. Kindlasti on mõned tunnid ka füüsiliselt väljakutsuvamad, kuid varasem füüsiline ettevalmistus ega hea painduvus ei ole osalemise eelduseks – oodatud on kõik!

Õpetaja: Eve Tellissaar ja Kaido Kesper

Loe kursusest lähemalt

Rohkem infot kursuse kohta leiad siit:  https://finantskirjaoskus.ee/opilasele

Õpetaja: Toivo Värbu

Soovin õpilastele aasta jooksul edasi anda oskusi, kuidas üldiselt osavamaks ja paremaks suhtlejaks saada. Olgu see siis töövestlus, läbirääkimised, kehakeel, emotsioonid, esitlused, kommunikatsioon meeskonnas jne. Teeme tundides lõbusaid ja praktilisi harjutusi, mille taga varasem tugev praktika ja teooria. Hea suhtlus on treenitav nagu ka korvpall või ujumine 😉

“Suhtlusoskused terveks eluks”

TEISIPÄEVAL:

3D disain

Vaata galeriid

Õpetaja: Markus Reischl (matemaatika ja füüsikaõpetaja)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9. ja 10 tunni ajal ruumis A5-02 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 10 inimest.

Registreerimine: eKoolis


Jooga

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Kadri Raig (TSG vilistlane ja joogaõpetaja).

Kursus on sobiv kõigile, kes soovivad leida lõõgastumiseks ning enda välja lülitamiseks uusi viise. Kindlasti on mõned tunnid ka füüsiliselt väljakutsuvamad, kuid varasem füüsiline ettevalmistus ega hea painduvus ei ole osalemise eelduseks – oodatud on kõik!

Toimub teisipäeviti 16.20-17.20 TSG fitness-saalis alates 13. septembrist.
Kaasa võtta mugav riietus ja joogamatt.
Osaleda saab kuni 25 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


Psühholoogia

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Janne Kristi Jaakson (psühholoog)

Kursuse vältel saab õpilane teadmisi eneseabi- ja toimetulekustrateegiatest ning teadlikumaks enese sees toimuvast. Kursuse eesmärk on õpilase potentsiaali tugevdamine, toetada jätkusuutliku toimetulekut ettetulevate võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Valikaine toimub läbi aasta teisipäeviti 9. -10. tunni ajal ruumis B4-07 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


Loovteraapia omakogemus

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Külli Joosep (loovterapeut)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9.-10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 13. septembrist.
Osaleda saab kuni 12 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


KOLMAPÄEVAL:

Model United Nations of Tallinn (MUNOT)

Loe kursusest lähemalt

Õpetajad: Emel Çelik, Lorenz Frankenschmidt (inglise keele õpetajad)

Valikaine toimub kolmapäeviti 9. tunni ajal ruumis B5-07 alates 21. septembrist.

Registreerimine: eKoolis


Mõttelugu (filosoofia, religioonid, maailmavaated)

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Ulla Herkel (ajalooõpetaja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Valikaine toimub kolmapäeviti 8. tunni ajal ruumis B4-05 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


NELJAPÄEVAL:

Arhitektuur

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Erik Joasaare (TSG vilistlane, kunstiõpetaja)

Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis üle nädala neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 15. septembrist.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

Registreerimine: eKoolis, lisaks saada motivatsioonikiri erik@saksa.tln.edu.ee


Videoprojekt

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja:  Erik Remma (haridustehnoloog)

Valikaine toimub I poolaastal neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-02 alates 22. septembrist.
Osaleda saab kuni 15 õpilast.

Registreerimine: eKoolis


REEDEL:

Mootorsõidukijuhi B-kategooria koolitus

Õpetaja: Eve Tellissaar ja Kaido Kesper

Alates 16. septembrist reedeti 8. ja 9. tund ruumis C4-02.
NB! Tegemist on tasulise kursusega.

Registreeruda saab kodulehelt juhiluba.ee valides 16.09.2022 kuupäeva või kirjutades info@juhiluba.ee

Loe kursusest lähemalt


E-KURSUS

Finantskirjaoskus

Toimub e-kursusena I poolaastal 90 minutit nädalas.

Rohkem infot kursuse kohta leiad siit:  https://finantskirjaoskus.ee/opilasele
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Lisainfo õppejuht Külliki Parkerilt


Ladina keel

Õpetaja: Michael Bellinger

Lisainfo õpetajalt.

Valikained II poolaastal

Õiguse alused

Loe kursusest lähemalt

Õpetaja: Aileriin Lelov (ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Aine võimaldada õpilastel omandada ülevaate Eesti õigussüsteemist ja vajalikest tähtsamatest õigusaktidest ning oskuse kasutada õigusteadmisi.

Osaleda saab kuni 20 inimest.

Registreerimine: eKoolis


  • NB! Eraldi on võimalik vormistada valikainena segakoori kursus (Cätly Talvik) või tüdrukute rühmvõimlemine (Mare Paist). Selleks tuleb endast märku anda vastava kursuse õpetajale.

Täpsustavaid küsimusi saab küsida Külliki Parkeri käest.


Koolivälised valikkursused:

Tartu Ülikooli teaduskooli kursusedhttps://e-oppekeskus.ee/kursused/

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursusedhttps://www.tlu.ee/akadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Mectory Tehnoloogiakooli kursusedhttps://www.taltech.ee/kooliopilaste-keskus

Kokkuleppel õppejuht Külliki Parkeriga on õpilastel võimalik valida kursus Edumus School kursuste hulgast – https://school.edumus.ee/