Tallinna Saksa Gümnaasiumi ujula sisekord

muudetud 21.11.2022

Üldine

 • Sissepääs ujulasse toimub peauksest (sisehoovis). Valvur juhatab külalised garderoobi ja ujulasse.
 • Ujula kasutamise ajagraafik on jagatud täistundideks, ujula radu saab rentida 60 minuti kaupa. Riigipühadel on ujula suletud.
 • Ujulasse pääseb sisse 15 minutit enne broneeritud aega ja riietusruum tuleb vabastada 15 minutit peale treeningtunni lõppemist.
 • Spordiruumide ja ujula  kasutamine  on lubatud ainult vahetusjalatsitega. Välisjalanõud ja -riided tuleb jätta 1. korruse garderoobi.
 • Ujumismütsi kandmine basseinis on kõigile kohustuslik.
 • Ujumisriietena on lubatud traditsioonilised ujumistrikood ja -püksid. Ujumisriided, millel on needid, trukid, lukud ja nööbid ei ole lubatud. Ujula administraatoril on õigus nõuda ilma mütsita ja/või ebasobivalt riides külastaja lahkumist basseinist.
 • Enne basseini kasutamist on kohustuslik ennast pesta. Kasuta kindlasti seepi või pesugeeli ja pesunuustikut.
 • Saunas viibitakse ilma ujumisriieteta. Leilisauna laval istumiseks palume kasutada rätikut.
 • Õnnetusest, vigastusest tuleb koheselt teavitada ujula administraatorit. Esmaabivahendid ja automaatne elustamiseseade (AED) asub ujula administraatori juures.
 • Kool ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Vettehüppeid võib teha basseini sügavamas otsas, hüppepukkidelt või nende kõrvalt.
 • Teiste ujujate häirimine on keelatud.
 • Ujula kodukorra ja administraatori juhiste mittetäitmisel on koolil õigus koostöö ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada.
 • Riietusruumi ja garderoobi jäetud väärtasjade eest kool ei vastuta. Kaotatud asju hoitakse alles üks kalendrikuu, kätte saab ujula administraatori käest.

 Õpilasklubid/õpilased

 • Spordiklubide õpilased sisenevad ujulasse koos treeneriga, õpilased koos õpetajaga.
 • Ujulasse lubatakse lapsed, kes saavad iseseisvalt riietus- ja pesuruumides hakkama (kooliealised). Lapsevanemaid (saatjaid) koos lastega ujula riietus- ja pesuruumidesse (ega koolimajja) ei lubata.
 • Ujula kasutamiseks rendilepingu sõlminud spordiklubi ja/või äriühingu juht tagab, et ujula kasutajatega koos on basseinis pädev ja instrueeritud treener-instruktor (vt HA juhataja käskkiri T-7-1/20/485, 03.12.2020).
 • Õpilastega ujulas viibiv õpetaja/treener vastutab õpilaste tervise ja ruumide heakorra eest.
 • Õpetaja/treener on kohustatud juhendama õpilasi kasutama pesuruumides pesuvahendeid.
 • Ilma mütsita õpilast basseini ei lubata.
 • Õpetaja/treener kontrollivad peale treeningtunni lõppemist üle pesuruumid ja lahkuvad ujulast viimasena. Maha unustatud asjad viiakse ujula administraatori kätte.
 • Treeningvahendite ja -varustuse kaasa toomine basseini ning treeningvahendite hoiustamine kohapeal on lubatud kokkuleppel kooli juhtkonnaga.
  Koolil on kaks lukustatavat ujumisvahendite puuri, mida klubid saavad soovi korral tasuta kasutada. Kui varustuskapis on vaba ruumi, tuleb kappi jagada teise klubiga.
 • Kui ujulas on korraga rohkem kui üks spordiklubi, siis otsustavad radade jaotuse treenerid ise. Kui otsuseni ei jõuta, siis määrab rajad ujula administraator.
 • Spordiklubide kasutusajad ja -reeglid lepitakse kokku rendilepingutes.

 Täiskasvanud

 • Isiklikud asjad saab jätta ujula eesruumis olevatesse lukustatavatesse hoiukappidesse (tasuta). Võtmekaotus on tasuline.
 • Kehva ujumisoskusega külastajad kasutavad basseini madalamat otsa ja esimest rada (kui seal ei ole spordiklubi treeningtundi).
 • Ujula külastus tuleb eelnevalt kooli koduleheküljel asuval lingil registreerida. Broneeringut on võimalik tühistada kuni 3 tundi enne aja saabumist e-posti aadressil ujula@saksa.tln.edu.ee. Palume seda vajadusel kindlasti teha!
 • Ujulas saab tasuda pangakaardiga, sularahaarveldust ei toimu.
 • Ühekordsed ujula külastajad esitavad iga kord isikut tõendava dokumendi. Registreerimisel märgitud isikuandmed peavad vastama esitatud dokumendile.
 • 12-korra pääsmed väljastab ujula administraator esimesel külastusel ja need ostetakse koheselt välja.
 • Isikut tõendav dokument või 12-korra pääse peab alati kaasas olema.
 • Korduvpääsmed annavad hinnaeelise, aga ei taga eelisõigust broneerimisel.