Tallinna Saksa Gümnaasiumi ujula sisekord

 • Ujulasse pääseb sisse 15 minutit enne broneeritud aega ja riietusruum tuleb vabastada 15 minutit peale broneeringu lõppemist.
 • Riigipühadel on ujula suletud.
 • Spordiruumide ja ujula kasutamine on lubatud ainult vahetusjalatsitega. Välisjalanõud tuleb jätta 1. korrusele valvuri juurde garderoobi, pealisriided võib riietusruumi kaasa võtta.
 • Isiklikud asjad saab jätta ujula eesruumis olevatesse lukustatavatesse hoiukappidesse (tasuta). Võtmekaotus on tasuline.
 • Riietusruumi ja garderoobi jäetud väärtasjade eest kool ei vastuta. Kaotatud asju hoitakse alles 1 kalendrikuu, kätte saab ujula administraatori käest.
 • Enne basseini kasutamist on kohustuslik ennast pesta. Kasuta kindlasti seepi või pesugeeli.
 • Ujumismütsi kandmine basseinis on kõigile kohustuslik. Ujumisriietena on lubatud traditsioonilised ujumistrikood ja -püksid. Ujumisriided, millel on needid, trukid, lukud ja nööbid ei ole lubatud. Ujula administraatoril on õigus nõuda ilma mütsita ja/või ebasobivalt riides külastaja lahkumist basseinist.
 • Saunas viibitakse ilma ujumisriieteta. Leilisauna laval istumiseks palume kasutada rätikut.
 • Oma treeningvahendite ja -varustuse kaasatoomine basseini on lubatud kokkuleppel kooli juhtkonnaga.
 • Kehva ujumisoskusega külastajad kasutavad basseini madalamat otsa ja esimest rada.
 • Vettehüppeid võib teha ainult basseini sügavamas otsas, hüppepukkidelt või nende kõrvalt.
 • Kool ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Õnnetusest, vigastusest tuleb koheselt teavitada ujula administraatorit. Esmaabivahendid asuvad ujula administraatori juures.
 • Teiste ujujate häirimine ja basseiniruumis oleva ujumisvarustuse omavoliline kasutamine on keelatud.
 • Ujula kodukorra ja administraatori juhiste mittetäitmisel on koolil õigus koostöö ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada.
 • Ujula basseini- ja eesruumis on valvekaamerad.