erasmuse akrediteering

Erasmuse Euroopa õpirände akrediteering meie koolile

erasmus+

Oleme uhked ja õnnelikud, et meie kool on pälvinud taaskord ühe kvaliteedimärgise – oleme saanud aastateks 2022-27 Erasmuse Euroopa õpirände akrediteeringu.

Euroopa päeval, 9. mail anti pidulikult üle valdkonna akrediteeringud usaldusväärsetele asutustele, kel on edaspidi lihtsam ligipääs Erasmus+ programmi rahastusele ning Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgised organisatsioonidele, kes saadavad noori välismaale vabatahtlikuks või võtavad neid siin vastu.

Selle märgise pälvinud õppeasutused on usaldusväärsed ja panustavad oma inimeste heaollu ning pädevuste tõstmisesse, võimaldades neil paremini saavutada arengueesmärke ja õpirännet süsteemselt. Tänu sellele on TSG töötajatel ja õpilastel võimalik lihtsustatud korras saada tulevikus õpirändele Euroopasse.

Meie kooli taotlus keskendus 5 arenguvaldkonnale:

  • Poliitilise teadlikkuse ja kodanikuaktiivsuse suurendamine
  • Keskkonnateadlikke projektide kasv
  • Saksa – ja inglise keele õpetamise tõhustamine
  • Saksa keele õppimise tõhustamine
  • Kunsti- ja meediaprojektide kasv

Õpirände sihtrühm on meie koolis õpilasesindus, gümnaasiumiõpilased, saksa- ja inglise keele -, bioloogia- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad ning juhtkonna liikmed.

Erasmuse koordinaatorid meie koolis on arendusjuht Erik Joasaare ja õpetaja Alexander Voss.