Info gümnaasiumiõpilastele valikainete kohta 2021-2022 õppeaastal

10ABC klassi õpilastel tuleb valida vähemalt 1 valikaine.

11ABC klassi õpilastele pakume vabade kohtade olemasolul võimalust osaleda valikainetes õhinapõhiselt. Küll aga kohustuslik nendel, kes said eelmisel aastal mõne valikkursuse MA.

12ABC klassi õpilastel tuleb läbida riigikaitselaager. Õhinapõhiselt on võimalus valida valikaine(id) omal soovil.

Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul

I kursus: Treenerite tasemekoolituse õppekava (abitreener tase 3) üldained – biomeditsiin, pedagoogika ja spordipsühholoogia, üldoskusnõuded.

Loengud toimuvad kahel nädalavahetusel: 30.-31. oktoobril 2021 ja 13.-14. novembril 2021

II ja III kursus koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse, Eesti Korvpalliliidu, Eesti Käsipalliliidu, Eesti Saalihoki Liidu ja Eesti Olümpiakomiteega: Noorkohtunike ja abitreenerite teoreetiline ja praktiline koolitus, mille lõpus on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam.

IV kursus: Praktiseerimine kogenud treeneri juhendamisel. Treeningtundide läbiviimine. Praktiseerimine kohtunikuna noorte võistlustel. Praktika lõppedes on võimalik sooritada abitreeneri eksam.

Lisainfo ja registreerimine direktori juures.


Koolivälised valikkursused:

Enesekaitse, koostöös Tallinna Vanglaga (tasuta) – https://www.vabadusevalvur.ee/enesekaitsekoolitus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursusedhttps://e-oppekeskus.ee/kursused/

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursusedhttps://www.tlu.ee/akadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Mectory Tehnoloogiakooli kursusedhttps://www.taltech.ee/kooliopilaste-keskus

Järgnevatele kursustele saab 10. ja 12. klass registreerida eKoolis ajavahemikul 2. september kell 18.00 kuni 6. september 18.00.
Välja arvatud juhul, kui kirjas on, et registreerimine toimub õpetaja juures.

11. klasside õpilased saavad soovi korral eKoolis registreerida vabadele kohtadele 7.-10. septembril.

Kursustele registreerimine toimub eKooli veebilehe kaudu. Kui oled õpilasena sisse loginud, vali ülevalt menüüst Kursused (https://kursused.ekool.eu/).

NB! Õpilasel peab olema oma eKooli konto (lapsevanema kontoga kursuseid ei näe) ning kool peab olema kinnitanud õpilase taotluse õppeinfo nägemise kohta.

Kursusest on võimalik loobuda kuni 13. septembrini.

Valikained I poolaastal

ESMASPÄEVAL:

 • Model United Nations of Tallinn (MUNOT)

Õpetajad: Mariia Shchelkova, Lorenz Frankenschmidt (inglise keele õpetajad)

Toimub ruumis A5-01 alates 13. septembrist.

Loe kursusest lähemalt

TEISIPÄEVAL:

 • YogaFunc

Õpetaja: Kadri Raig (TSG vilistlane ja joogaõpetaja).

YOGAFUNC ehk fitnessjooga on rühmatreening väga hea muusikaga, mis baseerub traditsioonilisel Ashtanga Vinyasa joogal. See ei ole tavapärane joogatund, vaid hoopiski lõbus ja efektiivne treening, mis sobib kõigile.

Toimub teisipäeviti 16.20-17.20 TSG fitness-saalis alates 14. septembrist.
Kaasa võtta mugav riietus ja joogamatt.
Osaleda saab kuni 25 õpilast.

 • Arhitektuur kui elukeskkond

Õpetaja: Erik Joasaare (TSG vilistlane, kunstiõpetaja)

Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis üle nädala teisipäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

NB! Registreerimine õpetaja juures B3-03 või e.joasaare@saksa.tln.edu.ee

Loe kursusest lähemalt

 • 3D disain

Õpetaja: Markus Reischl (matemaatika ja füüsikaõpetaja)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9. ja 10 tunni ajal ruumis A5-02 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 10 inimest.

 • Loovteraapia omakogemus

Õpetaja: Külli Joosep (loovterapeut)

Valikaine toimub läbi aasta üle nädala teisipäeviti 9.-10. tunni ajal ruumis C5-04 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 12 õpilast.

Loe kursusest lähemalt

 • Kreatives Schreiben

Õpetaja: Laura Steinbach (saksa keele õpetaja)

Kursus toimub I poolaastal teisipäeviti 16.20-17.20 ruumis B5-05 alates 14. septembrist.
Osaleda saab kuni 10 õpilast.

Loe kursusest lähemalt

KOLMAPÄEVAL:

 • Psühholoogia

Õpetaja: Irina Tšalei (psühholoog)

Kursuse vältel saab õpilane teadmisi eneseabi- ja toimetulekustrateegiatest ning teadlikumaks enese sees toimuvast. Kursuse eesmärk on õpilase potentsiaali tugevdamine, toetada jätkusuutliku toimetulekut ettetulevate võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Valikaine toimub läbi aasta kolmapäeviti 9. tunni ajal ruumis B4-07 alates 15. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

 • Mõttelugu (filosoofia, religioonid, maailmavaated)

Õpetaja: Ulla Herkel (ajalooõpetaja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Valikaine toimub kolmapäeviti 9. tunni ajal ruumis B4-05 alates 15. septembrist.
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

Loe kursusest lähemalt

NELJAPÄEVAL:

 • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine

Õpetaja: Riina Leppmaa (haridustehnoloog)

Kursuse eesmärk on tutvustada tarkvara kasutajaliidese disaini protsessi ja põhimõisteid läbi praktiliste tegevuste. See kursus on eelkõige mõeldud neile tarkvara-arendustiimi liikmetele, kes ise programmeerimisest huvitatud ei ole. Samas soovitan võimaluse korral selle kursuse läbida ka tarkvara-arendusmeeskonna juhi ja programmeerija rollist huvitatud õpilastel.
Antud kursusel kirjeldan disainiprotsessi etappe, mille tarkvaraarenduse meeskond läbib nii enne programmeerimisega alustamist kui ka arendusprotsessi jooksul.

Valikaine toimub I poolaastal neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis C5-02 alates 16. septembrist.
Osaleda saab kuni 15 õpilast.

REEDEL:

 • Mootorsõidukijuhi B-kategooria koolitus

Õpetaja: Eve Tellissaar

Alates 1. oktoobrist reedeti 8. ja 9. tund ruumis C4-03.
NB! Tegemist on tasulise kursusega.

Registreeruda saab kodulehelt juhiluba.ee valides 01.10.2020 kuupäeva või kirjutades info@juhiluba.ee

Loe kursusest lähemalt

E-KURSUSED

 • Finantskirjaoskus

Õpetaja: Mart Vainu

Toimub e-kursusena I poolaastal 90 minutit nädalas.

Rohkem infot kursuse kohta leiad siit:  https://finantskirjaoskus.ee/opilasele
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

NB! Registreerimine eKooli kaudu kuni 3. septembrini kell 12.00.

 • Turvaliselt infoühiskonnas

Õpetaja: Diana Poudel

Toimub e-kursusena alates 20. septembrist kuni 24. aprillini.

Rohkem infot kursuse kohta leiad siit: https://kool.digiabi.ee/gumnaasiumi-valikkursus-turvaliselt-infouhiskonnas/
Osaleda saab kuni 20 õpilast.

NB! Registreerimine eKooli kaudu kuni 3. septembrini 12.00.

Valikained II poolaastal

 • Valikkursus “Sissejuhatus reklaamiloomesse” koostöös Tallinna Majanduskooliga

Täpsem info kursuse toimumise kellaaja ja päeva osas selgub hiljemalt detsembriks, kuid arvesse võetakse meie gümnasistide tunniplaani.

Kursuse sisu lühikirjeldus:

 • Mis on reklaam ja kuidas see töötab
 • Reklaami mõjumehhanism, reklaamipsühholoogia
 • Reklaami suunamine, sihtgrupid ja nende määramine
 • Reklaami loo ehitamine
 • Reklaamsõnumi koostamine nii tekstiliselt kui visuaalselt
 • Reklaamikampaania planeerimine

Osalejate arv kuni 20 õpilast.


 • NB! Eraldi on võimalik vormistada valikainena segakoori kursus (Ene Uibo) või tüdrukute rühmvõimlemine (Mare Paist). Selleks tuleb endast märku anda vastava kursuse õpetajale.

Täpsustavaid küsimusi saab küsida Kaarel Rundu või Külliki Parkeri käest.