Info gümnaasiumiõpilastele valikainete kohta 2019-2020 õppeaastal

10ABC – tuleb valida (vähemalt) 1 valikaine

11ABC – vabade kohtade olemasolul pakume võimalust osaleda valikainetes õhinapõhiselt. Kohustuslik nendel, kes said eelmisel aastal mõne valikkursuse MA

12A – tuleb läbida riigikaitselaager + võimalus valida valikaine(id) õhinapõhiselt omal vabal soovil
12BC – tuleb läbida riigikaitse laager + 1 valikaine


Valikained I poolaastal

„Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul“

I kursus: Treenerite tasemekoolituse õppekava (abitreener tase 3) üldained – biomeditsiin, pedagoogika ja spordipsühholoogia, üldoskusnõuded.

Loengud toimuvad kahel nädalavahetusel 2.-3. novembril ja 16.-17. novembril.

II ja III kursus koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse, Eesti Korvpalliliidu, Eesti Käsipalliliidu, Eesti Saalihoki Liidu, Eesti Sulgpalliliidu, Eesti Triatloni Liidu ja Eesti Olümpiakomiteega: Noorkohtunike ja abitreenerite teoreetiline ja praktiline koolitus, mille lõpus on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam.

IV kursus: Praktiseerimine kogenud treeneri juhendamisel. Treeningtundide läbiviimine. Praktiseerimine kohtunikuna noorte võistlustel. Praktika lõppedes on võimalik sooritada abitreeneri eksam.

Lisainfot annab kehalise kasvatuse õpetaja Ülo Kurig.


Koolivälised valikkursused:

Enesekaitse, koostöös Tallinna Vanglaga (tasuta) – http://www.vabadusevalvur.ee/koolitus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuseidhttp://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursuseidhttps://www.tlu.ee/akadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Mectory Tehnoloogiakooli kursusedhttps://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/gumnaasiumile/


ESMASPÄEVAL:

Loodushoiu- ja matkaring

Jürgen Karvak (TSG vilistlane, lõpetanud TÜ ökoloogia ning elustiku kaitse eriala, matkahuviline)
Valikaine toimub seminari ja õppekäikude vormis.
Täpsem info siit:

Esimene tund 16. septembril.
Registreerimine esimeses tunnis õpetaja juures.
Osaleda saab kuni 25 inimest.

Ashtanga  jooga

Lisa Tomaschewski (saksakeelse osakonna bioloogiaõpetaja)
Valikaine toimub esmaspäeviti 17.30-18.30.
Kaasa võtta mugav riietus ja joogamatt.
Esimene tund 9. septembril.
Registreerimine õpetaja juures.

Teadusring 9.-12. klassile

Omari Loid (teaduse populariseerija ja teadusteatri Kolm Põrsakest juhendaja).
Ise katsetamisest kuni teadusfilosoofiani – teadusring on aeg ja koht, kus avastada maailma enda ümber. Tutvume, mis see teadus tegelikult on ja kes seda teevad. Tundidesse on oodata mitmeid külalisõpetajaid, kes ise oskavad enda aladest ja teekonnast rääkida. Külastame ka salapäraseid kohti, kus teadust tehakse. Kõik saavad muidugi käed ka külge panna erinevates tunnisisestes projektides terve aasta jooksul. Teadusringis osalemise järel on sul selgem pilt, kas soovid ka ise teadusmaailmas tegutsema hakata.
Valikaine toimub üle nädala esmaspäeviti 9. ja 10. tunni ajal.
Esimene tund toimub 9. septembril.
Registreerimine toimub õpetaja juures.
Osaleda saab kuni 25 inimest.

Segakoor

Ene Uibo (muusikaõpetaja ja koorijuht)
Täpsem info õpetajalt.

TEISIPÄEVAL:

Visuaalkultuur – kuidas seda mõista ja kuidas loome seda ise

Maria Helen Känd (TSG vilistlane ja EKA magistrant)
Täpsem info siit:

Esimene tund toimub 1. oktoobril.
Osaleda saab kuni 20 inimest.

MUNOT (Model United Nations of Tallinn)

Mariia Shchelkova ja Frank Bühler-Haußmann
By the end of this course, you will be better able to research, write, publicly speak and debate using formal language, negotiate and achieve a consensual agreement with the opponents on the matter. You will have developed teamwork, leadership and communication skills. You will be better able to write Position Papers, Resolutions using the correct format, structure and language. You, as a participant, will be better able to deliver an opening speech acting as ambassadors of the chosen countries. Moreover, it will give you an opportunity to take part in either the MUNOL or MUNOT conference next year. Besides, it will help you prepare for the CAE exam. As you can see, there are lots of benefits.
The only thing you have to do is to register using this link https://forms.gle/km8yEwxrGxgrB49p7–>
See you next Tuesday!

Teisipäeviti 9. ja 10. tund
Lisainfo:
https://www.facebook.com/MUNTallinn/
https://saksa.tln.edu.ee/tag/munot/

KOLMAPÄEVAL:

3D disain

Markus Reischl (saksakeelse osakonna matemaatika ja füüsikaõpetaja)
Toimub läbi aasta üle nädala kolmapäeviti 16.00-17.30.
Täpsem info ja registreerimine õpetaja juures.
Osaleda saab kuni 10 inimest.

Rootsi keel algajatele

Kaja Reissaar (rootsi keele õpetaja)
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis 11. septembrist kolmapäeviti 9. ja 10. tunni.
Täpsem info õpetaja juures.
Registreerimine toimub motivatsioonikirja alusel, mis tuleb saata aadressil k.reissaar@saksa.tln.edu.ee hiljemalt 9. septembriks.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

Hispaania keel ja kultuur

Aili Rundu (hispaania keele õpetaja)
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis alates 11. septembrist kolmapäeviti 9. ja 10. tunni ajal ruumis 105.
Täpsem info õpetaja juures.
Registreerimine toimub motivatsioonikirja alusel, mis tuleb saata aadressil a.rundu@saksa.tln.edu.ee hiljemalt 9. septembriks.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

NELJAPÄEVAL:

Arhitektuur kui elukeskkond

Erik Joasaare (kunstiõpetaja)
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis üle nädala neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal.
Täpsem info siit:

Esimene tund toimub 12. septembril.
Registreerimine õpetaja juures.
Osaleda saab kuni 16 inimest.

Filosoofia

Ulla Herkel (ajaloo- ja filosoofiaõpetaja)
NB! 12ABC klassi õpilastele.
Täpsem info siit:

Valikaine toimub neljapäeviti 9. ja 10. tunni ajal.
Esimene tund toimub 12. septembril.
Täpsem info ja registreerimine õpetaja juures.

Ettevalmistuskursus laia/kitsa matemaatika riigieksamiks 12. klassile

Virve Oim (matemaatikaõpetaja)
Valikaine toimub alates 12. septembrist.
Täpsem info ja registreerimine õpetaja juures.

Ladina keel (saksa keele baasil)

Michael Bellinger (saksakeelse osakonna õpetaja)
Valikaine toimub seminari vormis õpilastele, kes valdavad saksa keelt.
Registreerimine õpetaja juures.


NB! Eraldi on võimalik vormistada valikainena tüdrukute rühmvõimlemine (Mare Paist). Selleks tuleb endast märku anda õpetajale.

Täpsustavaid küsimusi saab küsida Kaarel Rundu või Külliki Parkeri käest.