Info gümnaasiumiõpilastele valikkursuste kohta 2018-2019 õppeaastal

10A – tuleb valida (vähemalt) 1 valikaine
10BC – tuleb valida (vähemalt) 2 valikainet

11ABC – vabade kohtade olemasolul pakume võimalust osaleda valikainetes. Kohustuslik nendel, kes said eelmisel aastal mõne valikkursuse MA

12A – tuleb läbida riigikaitselaager + võimalus valida valikaine(id) omal vabal soovil
12B – tuleb läbida riigikaitse laager + 2 valikainet


Valikained I poolaastal

Noorkohtuniku ja abitreeneri moodul“:

I kursus: Treenerite tasemekoolituse õppekava (abitreener tase 3) üldained – biomeditsiin, pedagoogika ja spordipsühholoogia, üldoskusnõuded.

Loengud toimuvad kahel nädalavahetusel detsembris. Täpsem info: http://www.spordiinfo.ee

II ja III kursus koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse, Eesti Korvpalliliidu, Eesti Käsipalliliidu, Eesti Saalihoki Liidu, Eesti Sulgpalliliidu, Eesti Triatloni Liidu ja Eesti Olümpiakomiteega: Noorkohtunike ja abitreenerite teoreetiline ja praktiline koolitus, mille lõpus on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam.

IV kursus: Praktiseerimine kogenud treeneri juhendamisel. Treeningtundide läbiviimine. Praktiseerimine kohtunikuna noorte võistlustel. Praktika lõppedes on võimalik sooritada abitreeneri eksam.

+ eraldi kursus koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga „Tervislik treenimine“, mille raames käsitletakse teemasid: treeningõpetuse alused, spordivigastuste ennetamine, lihashooldus (sh massaaž) ja toitumine.

Lisainfot annab kehalise kasvatuse õpetaja Ülo Kurig.


Koolivälised valikkursused:

Enesekaitse, koostöös Tallinna Vanglaga (tasuta) – http://www.vabadusevalvur.ee/koolitus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuseidhttp://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursuseidhttps://www.tlu.ee/akadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Mectory Tehnoloogiakooli kursusedhttps://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/gumnaasiumile/


ESMASPÄEVAL:

Loodushoid ja keskkonnakaitse. Jürgen Karvak.
Valikaine, mis toimub seminari ja õppekäikude vormis kaks tundi üle nädala esmaspäeviti kell 16:00-17:30 ruumis 105.
Esimene tund 1. oktoobril. 25 kohta.

Jooga. Kadri Raig.
Toimub esmaspäeviti 16:00-17:30 aulas.
Kaasa võtta mugav riietus ja joogamatt.
Esimene tund 10. septembril.

TEISIPÄEVAL:

Arhitektuur kui elukeskkond. Erik Joasaare.
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis üle nädala teisipäeviti 16:00-17:30 ruumis 204.
Alates 11. septembrist. 16 kohta. Registreerimine õpetaja Joasaare juures.

Loovteraapia. Külli Joosep.
Valikaine toimub praktilise tegevuse kaudu teisipäeviti 16:00-17:30.
Alates 11. septembrist kuni 15. jaanuarini. 8 kohta.

KOLMAPÄEVAL:

3D disain ja printimine. Markus Reischl.
Toimub läbi aasta üle nädala kolmapäeviti 16:00-17:30 ruumis 305. 12 kohta

Filosoofia. Ulla Herkel.
NB! 12ABC klassi õpilastele.
Toimub läbi aasta üle nädala kolmapäeviti ruumis 207.
Esimene tund toimub 12. septembril. 26. kohta.

NELJAPÄEVAL:

Rootsi keel algajatele. Kaja Reissaar.
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis igal neljapäeval 16:00-17:30 ruumis 244.
Alates 13. septembrist. 16 kohta.

Hispaania keel ja kultuur. Aili Rundu.
Valikaine toimub seminari, loengu ja õppekäikude vormis igal neljapäeval 16:00-17:30 ruumis 202.
Esimene tund toimub 13. septembril. 16 kohta.

Ettevalmistuskursus laia/kitsa matemaatika riigieksamiks 12. klassile. Virve Oim.
Valikaine toimub alates novembrist.
Tundide aeg täpsustatakse oktoobri lõpuks.

Ladina keel (saksa keele baasil). Wolfgang Jäger.
Valikaine toimub seminari vormis õpilastele, kes valdavad saksa keelt. Registreerimine Dr. Wolfgang Jägeri juures.

Valikained II poolaastal

Turunduse alused. Kadri Raig.
Alates 20. jaanuarist, esmaspäeviti 16:00-17:30. Grupi suurus 26 õpilast.

Programmeerimise alused. Martin Leopard.
Lisainfo jaanuari alguses. Grupi suurus 18 õpilast.

Psühholoogia. Maria Kanter.
Lisainfo jaanuari alguses. Grupi suurus 26 õpilast.

NB: Eraldi on võimalik vormistada valikainena segakoori kursus (Ene Uibo) või tüdrukute rühmvõimlemine (Mare Paist). Selleks tuleb endast märku anda vastava kursuse õpetajale.

Täpsustavaid küsimusi saab küsida Kaarel Rundu või Külliki Parkeri käest.