Eesti põhiharidus on Euroopas esikohal

3. detsemril avaldatudülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes.

Lisainfo: PISA 2018: Eesti põhiharidus on Euroopas esikohal

Meie koolist osalesid PISA 2018 testis praegused 10. ja 11. klasside õpilased. Oleme uhked meie õpilaste ja õpetajate üle ning rõõmustame kogu Eesti haridussüsteemiga.

OECD ülevaade PISA 2018 tulemustest

Tulemuste kokkuvõte (eesti keeles)