Järgmisel kahel nädalal jätkub osaline distantsõpe

Tallinna linnavalitsuse 10. novembri 2021 otsuse järgi peavad koolid hajutama ehk suunama osalisele distantsõppele 30-50% õpilastest. Tallinna viiruse leviku statistika näitab 4.-8. klassi  õpilaste seas stabiliseerumise märke, kuid näha on nakatumiste arvu kasvu 1.-4. klassi ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Eelnevat arvesse võttes toimub järgmise kahe nädala jooksul Tallinna Saksa Gümnaasiumis roteeruv distantsõpe järgmiselt: 

  • 3. ja 11. klassi õpilased viibivad distantsõppel ühe nädala perioodil 15.-19. november.
  • 2. ja 10. klassi õpilased viibivad distantsõppel ühe nädala perioodil 22.-26. november.

Sel moel saame järgmiseks kaheks nädalaks 4.-8. klassi õpilased distantsõppelt tagasi kooli lubada ja ka 1., 9. ja 12. klasside ja HEV õpilastele võimaldada jätkuvat kontaktõpet.

Osalise distantsõppe rakendamise kaudu ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodudes kontrolli all.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele toidupakke, mille kohta saadame info eKooli kaudu.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis.

Õppe korraldamine Tallinna Saksa Gümnaasiumis ajavahemikus 15.11-26.11.2021

munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine ajavahemikul 15.11.-26.11.2021

COVID 19 vastu vaktsineerimine koolis

Hea lapsevanem ja õpilane!

Selleks, et meie kool ja ühiskond saaksid kiiremini normaalse elukorralduse juurde tagasi pöörduda peame iseennast ja teisi kaitsma.

Tõhusaim viis selleks on vaktsineerimine. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud.

Juhul, kui nüüdseks on Teil oma 12-18 aastase lapse vaktsineerimise soov tekkinud, on kooliõde valmis seda tegema.

COVID-19 vaktsineerimiseks kasutame Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax.

Palun andke vaktsineerimise soovist teada kooliõele e-kirjaga: svetlana.lorvi-talisainen@kth.ee  kas vabas vormis või täidetud nõusolekulehega.

Samuti on võimalik eelnevalt kokku leppides ja kõiki ohutusreegleid järgides Teil tulla koos lapsega õe vastuvõtule.

Svetlana Lorvi-Talisainen
kooliõde
Tallinna Saksa Gümnaasium
SA Tallinna Koolitervishoid 

tel: 56256671
svetlana.lorvi-talisainen@kth.ee

8.-12.11.2021 on 4.-8. klassi õpilased distantsõppel

Järgmisel nädalal, 8.11-12.11.2021 on osalisel distantsõppel 4.-8. klassi õpilased ehk see vanuserühm, kus viiruse levik on jätkuvalt suurim ning vaktsineerimiste arv madalam.

Seeläbi ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodus kontrolli all ning aitame arste ja õdesid, kes haiglates elude eest võitlevad.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele toidupakke, mille kohta saadame info eKooli kaudu.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga järgmisel nädalal, võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis.

Õppe korraldamine Tallinna Saksa Gümnaasiumis ajavahemikus 08.11.-12.11.2021

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine ajavahemikul 8.11.-12.11.2021

Eesti tantsuspordi meistrivõistlused

31. oktoobril toimusid Eesti Meistrivõistlused standard- ja ladina tantsudes, kus Chrislyn Kullamaa (11.c klass) ja tema partner Elisei Matvejev saavutasid noorteklassis ladina tantsudes kõrge 2. koha ja standardtantsudes 3. koha.

Palju õnne!

EMV tants

Foto: Pille Kullamaa

Peale koolivaheaega, 1. – 5.11.2021 on 4.-8. klassi õpilased distantsõppel

Hea koolipere!

Tahan teid kõiki tänada teie senise panuse eest. Viimased kaks kuud on pidanud õpilased, pered, õpetajad ja koolitöötajad eesotsas meie tervishoiutöötajaga pingutama, et saaksime hoida kooli avatud ja võimaldada haridust kontaktõppes.

Vaatamata üksikjuhtumitele õnnestus meil edukalt sügisvaheajani vastu pidada. Tänu sellele, et meie personal ja õpilased astusid tõhusaid samme viiruse leviku piiramiseks ja ennetamiseks. See tähendab vaktsineerimist, testimist, maskide kandmist, hajutamist, distantsi hoidmist ja haigusnähtudega kodus püsimist.

Koolivaheajale järgnevad nädalad ja kuud saavad olema väga suur väljakutse. Viiruse levik on viimaste andmete põhjal suurim 10.-14. aastaste seas ning meie meditsiinisüsteem jõudnud kokkuvarisemise äärele. Tervishoiualane mure on kasvanud suuremaks hariduslikust.

Siinkohal palungi teie mõistmist, abi, kannatlikkust ja koostööd, et saaksime panustada üheskoos selle olukorra lahendusse. Tallinna linn koos Haridusameti ja koolidega on otsustanud, et kasvavate nakatumiste ja koolikollete poolest oleme jõudnud olukorda, kus peame rakendama osalist distantsõpet.

See tähendab, et peale koolivaheaega jäävad esialgu 4.-8. klassi õpilased ehk see vanuserühm, kus viiruse levik on suurim ning vaktsineerimiste arv madalam, 1.-5. novembrini osalisele distantsõppele.

Seeläbi ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodus kontrolli all ning aitame arste ja õdesid, kes haiglates elude eest võitlevad.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele toidupakke. Täpsustavat infot edastame esimesel võimalusel eKooli kaudu.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga järgmisel nädalal, võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis.

Püsigem terved!

Kaarel Rundu
direktor

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine ajavahemikul 1.11.-5.11.2021

Plakatinäitus aatrumis

Meie koolil on juba teist aastat järjest suur heameel tervitada Anfachen Award plakatikujundamise võidtöid.

Sel aastal oli teemaks demokraatia ja kokku laekus üle 1700 kunstniku töö üle maailma. Zürii poolt välja valitud 25 parimat võidutööd saab nüüd näha meie kooli aatriumis kuni novembri lõpuni.

Täname Goethe Instituuti ja Rebecca Schwerterit, tänu kellele plakatid koolimajja jõudsid!

Erik Joassare, arendusjuht

Vaktsineerimine koolides 9.-10. oktoobril

9.- ja 10. oktoobril on 16 Tallinna koolis 12-aastastel õpilastel ja kõigil täiskasvanutel taas kord võimalus eelregistreerimata vaktsineerida Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga.

Iga Tallinna õpilane saab vaktsineerima minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine toimub.

Lapsevanema nõusolekuvorm

TSG tunnustab kolleege

TSG Aasta Õpetaja 2021Reet Jõgeva Read more

Meie koolis valitseb koolirahu!

2. septembril allkirjastasid direktor Kaarel Rundu, õpilasesinduse president Gabriela Kubja ja õpetajate esindaja Ivi Olev koolirahu lepingu 2021/22 õppeaastaks.

Lepiti kokku seista hea selle eest, et TSG on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end turvaliselt nii füüsiliselt, vaimselt kui sotsiaalselt.

Koolirahu eesmärgiks on ühendada õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel. Koolirahu suunab noorte ja suurte ühist teekonda sõbralikuma ning turvalisema kooli poole. Seekordse õppeaasta Koolirahu sloganiks on “Alati toeks ja abiks!”

koolirahu

2. septembril allkirjasid direktor Kaarel Rundu, õpilasesinduse president Gabriela Kubja ja õpetajate esindaja Ivi Olev koolirahu lepingu 2021/22 õppeaastaks.

MUNOT 20/21 – kõige rahvusvahelisem konverents seni

27. ja 28. mail sai kauaoodatud üheksas Model United Nations of Tallinn lõpuks toimuda.

TSG õpilaste poolt organiseeritav konverents oli tegelikult planeeritud novembrisse, aga tuli edasi lükata hilisemale ajale, lootuses, et konverents saab toimuda ilma COVID-piiranguteta. Kahjuks ei lubanud korraldused seda ka edasi lükatud kuupäevadel, mistõttu otsustas tiim konverentsi läbi viia lühendatud kujul ja veebis.

Konverentsi avasid konverentsi juht Mari Saffre, Peaassamblee president Ann Kaarde ja peasekretär Polina Žurjari-Ossipova (kõik 12.a klassist). Avatseremoonia ajal võtsid sõna välisminister ka Eva-Maria Liimets ja diplomaat Eesti alalises esinduses ÜRO juures Endrik Raun – mõlemad TSG vilistlased. Kooli poolt tervitasid osavõtjaid Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu ja saksakeelse osakonna juhataja Dr. Christian Ohler. Järgnevalt kõnelesid osavõtvate delegatsioonide juhid.

Veebiformaadil oli ka positiivseid külgi. Ühelt poolt võimaldas see osavõtjatel teistest maadest (näiteks Saksamaalt, Suurbritanniast või Pakistanist) Eesti konverentsist osa võtta. Selle tulemuseks oli kõige rahvusvahelisem MUNOT konverents, mis kunagi on toimunud.

Teiselt poolt saime kutsuda külalisesinejaid, kes ei tööta Tallinnas. Nii rikastasid selle konverentsi programmi Iisraeli suursaadik Hagit Ben-Yaakov (resideerib Helsingis) ja Kanada suursaadik Kevin Rex (resideerib Riias). Mõlemad tutvustasid huvitavalt oma diplomaatilist karjääri ja diskuteerisid delegatsioonidega aktuaalsete poliitiliste väljakutsete üle. Kokku olid sel aastal MUNOT-il esindatud 28 riiki ja neli komiteed.

Komiteed olid:

  • Committee IPreventing a Renewed Arms Race
  • Committee IIPreventing Bankruptcies of Small Businesses During an Economic Crisis
  • Committee IVEnsuring Election Integrity to Achieve Stability and Prevent Conflicts
  • Committee VIBuilding a Framework to Combat Exploitation of Developing Nations by Globally Influential Countries

Suur tänu Mustamäe linnaosa valitsusele ja Tallinna Haridusametile toetuse eest.

Tore on näha, et noori inimesi huvitab maailmas ja poliitikas toimuv ning nad ei karda kaasa rääkida ja aktuaalsetele probleemidele lahendusi otsida.

Tekst: Katriin Lepik 12.a, Alexander Voss
Tõlge: Margit Tammekänd


Õpilaskonverents Model United Nations of Tallinn, lühidalt MUNOT toimub inglise keeles ning annab õpilastele võimaluse arendada oma debateermisoskust ja inglise keelt ning saada uusi teadmisi erinevatest valdkondadest. Tegemist on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) simulatsiooniga, mille sarnast korraldatakse Eestis peale MUNOTi veel vaid Tartus.