Meediaringi õpilased teevad saadet “Wichtige Fragen”

Sel õppeaastal alustas meie koolis tegevust 5.-9. klasside meediaring, et tutvustada õpilastele filmimise tehnikatel põhinevaid multimeedia kasutusvõimalus.

Eesmärk on anda teadmisi filmimise põhimõtetest, sisu loomisest, filmi monteerimisest ning sotsiaalmeediast, kuidas videosid esitatakse. Lisaks ka digihügieenist ning andmekaitsest. Seeläbi toetatakse õpilaste ettevõtlikkust ning sotsiaalsete oskuste kujunemist, sealhulgas suhtlemist.

“Wichtige Fragen” on saade, kus küsitakse meie kooli õpetajatelt erinevaid põnevaid küsimusi. Saates uuritakse õppeainete alaseid teemasid ning nende õpetajaks saamise lugu. Saate vaataja saab parema ülevaate meie kooli õpetajate tegemistest ja on koolis toimuvaga paremini kursis. Saade “Wichtige Fragen” ilmub iga kuu teisel reedel.

Esimeses saates on meil külas Tallinna Saksa Gümnaasiumi muusikaõpetaja Kadri Selke. Kuidas ta on muusikaõpetajaks saanud ning millised on kõige levinumad laulud, mida tunnis lauldakse – vaata videost!

Saatejuht on Ranely, toimetaja Liisa Mirjam, operaator Gerald, kujundaja Kertu ning meediaringi juhendaja Erik Remma.

Riiklik preemia ja eripreemia õpilaste teadusfestivalilt

9. ja 10. aprillil toimus Tartus õpilaste teadusfestival ja selle raames õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor.

Oma töid tutvustasid kuus TSG õpilast:

 • Kirsi Meriste  “Tarvastu kottsukkade aineliste sukkade kudumine” (juhendaja Vilja Konovalov)
 • Ott Kahar “Märtsiküüditamine läbi vanavanemate silmade” (juhendaja Aileriin Lelov)
 • Mark Anry Kriisa “Energiakriisi kajastamine erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaannetes 2022. aasta juunis, juulis ja augustis” (juhendaja Ulla Herkel)
 • Raimond Lige “Elektroonilise muusika minialbumi „Golden Hour“ loomine, produtseerimine ja levitamine” (juhendaja Ene Uibo)
 • Marie Vibeke Must “19. sajandi ilukirjanduse vastuoluliste tegelaskujude isikuomaduste, mõtete ja käitumismustrite võrdlemine piirialase isiksusehäire tunnustega ning teostes esinev üldine suhtumine vaimsesse tervisesse ja selle ravisse” (juhendaja Janne Kristi Jaakson)
 • David Nugis “Oma toidusedelis järsult rämpstoidu minimeerimise mõju füüsilisele ja vaimsele seisundile” (juhendaja Hedda Pihlamägi).

Kirsi pälvis oma tööga riikliku II preemia.

Mark Anry sai Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinna ning sõidab Šveitsi rahvusvahelisele talentide foorumile (ISTF) 2025 Eestit esindama.

PALJU ÕNNE!

Õpilasi toetasid ja aitasid õpetajad Anu Tuulmets ja Erik Joasaare.

Suur tänu õpilastele ja nende juhendajatele!

Kõik tulemused  leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Uurimistööde kokkuvõtteid saab lugeda konkursi kogumikust.

 

Erasmus+ õpiränne Košice õpilaskonverentsile KOMUN

22.–24. märtsil 2024 toimus Košices, Slovakkias õpilaskonverents Kosice Model United Nations (KOMUN), kus meie koolist võttis osa 6 õpilast 10.a ja 11.b klassist.

Konverentsi esimene päev algas Košice Tehnikaülikooli raamatukogus toimunud avatseremooniaga. Delegaadid pidasid avakõned, mille järel mindi paneeldebattidele Košice tehnikaülikooli ehitusteaduskonda, kus peeti komisjoni istungid ning aruteludele ja lahenduste otsimisele pühendati neli tundi.

Konverentsi teisel päeval keskenduti peamiselt järgmisel päeval toimuva Peaassamblee resolutsiooni dokumentide tegemisele ja täiustamisele. Kõik kordasid oma eelmiste päevade komisjonide istungite ideid ja avaldasid arvamust. Pärast maitsvat lõunapausi ootas ees veel kaks komisjoni istungit, mille käigus peeti debatti ja harjutati väitlemist ning veedeti üksteise seltskonnas lõbusalt aega.

Konverentsi viimane päev toimus Košice Tehnikaülikooli Aula Maximas üldkogul. Iga komisjon esitas oma resolutsiooni dokumendid ja delegaatidel oli võimalus esineda sõnavõttudega resolutsioonide poolt või vastu. Esitatud kuuest resolutsioonidokumendist neli ratifitseeriti edukalt. Lõputseremoonia ajal autasustati iga komitee kolme parimat delegaati. Lisaks oli kohalolijatel au kuulata Košice omavalitsuse piirkonna esimehe Rastislav Trnka ja KOMUNi asepeasekretäri Dalma Sophie Mitríková kõnesid. Pärast üldkogu tehti grupipildid, jäeti sõbralikult hüvasti teiste konverentsi liikmetega.

KOMUN konverents Slovakkias ei olnud mitte ainult hariv, vaid ka lõbus. See oli koostööreis, mille käigus saadi väärtuslikke teadmisi rahvusvahelisest diplomaatiast, läbirääkimistehnikatest ja globaalsete probleemide keerukusest. Kaasahaaravate arutelude abil ja koostöös erineva taustaga eakaaslastega õpiti diplomaatia, kompromisside ja tõhusa suhtluse tähtsust keeruliste probleemide lahendamisel. Lisaks täiustati oma uurimisoskusi ja süvendati arusaama erinevate riikide seisukohtadest globaalsetes küsimustes. Kõik need teadmised tulevad meie kooli osalejatele väga kasuks, kuna juba aprillis toimub meie kooli MUNOT konverents, kus saadud kogemustega rikastatuna uusi arutelusid läbi viia ja konverentsi korraldamisele kaasa aidata.

Õpilasi saatsid MUN direktorid ja valikkursuse MUNOT õpetajad Alexander Voss ja Lorenz Frankenschmidt.

Erasmus+ õpiränne Košice õpilaskonverentsile KOMUN

Erasmus+

TSG esindajad õpilaste teadusfestivalil

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru pääses sel aastal meie koolist rekordiliselt palju õpilasi:

 • Kirsi Meriste  “Tarvastu kottsukkade aineliste sukkade kudumine” (juhendaja Vilja Konovalov)
 • Ott Kahar “Märtsiküüditamine läbi vanavanemate silmade” (juhendaja Aileriin Lelov)
 • Mark Anry Kriisa “Energiakriisi kajastamine erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaannetes 2022. aasta juunis, juulis ja augustis” (juhendaja Ulla Herkel)
 • Raimond Lige “Elektroonilise muusika minialbumi „Golden Hour“ loomine, produtseerimine ja levitamine” (juhendaja Ene Uibo)
 • Marie Vibeke Must “19. sajandi ilukirjanduse vastuoluliste tegelaskujude isikuomaduste, mõtete ja käitumismustrite võrdlemine piirialase isiksusehäire tunnustega ning teostes esinev üldine suhtumine vaimsesse tervisesse ja selle ravisse” (juhendaja Janne Kristi Jaakson)
 • David Nugis “Oma toidusedelis järsult rämpstoidu minimeerimise mõju füüsilisele ja vaimsele seisundile” (juhendaja Hedda Pihlamägi).

Palju õnne õpilastele ja nende juhendajatele!

Täname Anu Tuulmetsa õpilaste tööde toimetamise eest!

Õpilaste teadusfestival toimub 9. ja 10. aprillil 2024 Tartus AHHAA teaduskeskuses, kus õpilased peavad oma uurimistööd tutvustama poster- ehk stendiettekande abil.

 

Koosloome seminar – noortelt noortele

Kolmapäeval, 21. märtsil toimus koostöös Mirell Merirannaga Eesti Vabaühenduste Liidust “Koosloome seminar – noortelt noortele”, mis tutvustas 10.b ja 11.bc klassile kogukonnapraktika võimalusi.

Noored said teada, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas oma tööd korraldavad. See aitab neil tulevikus vabatahtlikku tegevust kaaluda, vabaühenduses töötamist planeerida või oma MTÜ luua.

Oma organisatsiooni tegemisi tutvustasid ja noorte küsimustele vastasid Pesaleidja, Uuskasutuskeskus, Continuous Action ja Noorte Keskkonnaühisus. Samuti jagasid oma kogukonnapraktika kogemust TSG 12. klasside õpilased.

Seminari lõpus lõid noored ideena oma MTÜ ning leidsid teema, millega sooviksid põhjalikumalt tegeleda. Igaüks saab maailma turvalisemaks ja humaansemaks muuta!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. klasside õpilased on kogukonnapraktikal osalenud alates 2015. aastast.

Õpetaja Riina Jõgi
Fotod: Mirell Merirand

 

Tulevased õpetajad külastasid tunde

Neljapäeval, 21. märtsil oli meil rõõm tervitada oma koolis Tallinna Ülikooli klassiõpetaja erialal õppivaid tudengeid.

Rääkisime õpetaja tööst ja koolist kui organisatsioonist üldiselt. Üliõpilased vaatlesid meie õpetajate tunde.

Tore oli mõtteid jagada ja näha palju särasilmseid tulevasi õpetajaid!

VIDEO: TSG koolikompass ja luulevideote võistluse tulemused

Koolikompass on seekord suunatud emakeelenädalale ja teeb kokkuvõtte luulevideote võistlusest

Täname kõiki, kes värsid videosse salvestasid.

 

Praktilise töö tulemusena valmis näitus “Häirete harmoonia”

Puuetega inimeste kojas (Endla tn 59) avati 11. klassi õpilase Diana Põdra praktilise töö tulemusena valminud näitus “Häirete harmoonia”.

Soovime edu kaitsmisel!

Loe ja vaata lähemalt:

Näitus “Häirete harmoonia” räägib noore naise ATH kannatustest, ERR 23.02.2024

ATH-ga kimpus noore pihtimus: Olen samaaegselt kümnes kohas, tuhat mõtet peas, Pealinn 11.03.2024

TSG endised töötajad ja õpetajad kohtusid koolimajas

Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva tähistamise pidulikule aktusele kutsusime sel aastal ka juba teenitud pensionipõlve pidavad endised pedagoogid.

endised kolleegid

Oma kohalolekuga austasid meid ka kaks endist direktorit: Andres Raa (direktor aastatel 1992-2000) ja Külli Puhkim (direktor aastatel 2000-2015).

Mitte midagi ei sünni tühja koha pealt ja eriti ühe kooli nägu kujuneb välja aastakümnete jooksul. See, et täna on TSG kuulus just oma sooja ja lapsesõbraliku õhkkonna poolest, on suuresti tänu nendele inimestele. Kõigil neil õpetajatel ja direktoritel oli sügavalt isikupärane stiil ja pedagoogiline käekiri, kuid kõiki neid ühendab kirglik soov elu jooksul edasi anda oma ainealaseid tippteadmisi ning soov panustada kooli arengusse – olgu siis maja seinal silt Tallinna 54. Keskkool või Tallinna Saksa gümnaasium. Tean, millest räägin, sest mul on suur rõõm ja au olnud kõikide nende imeliste inimestega koos töötada!

Tõe huvides peab küll nentima, et fotol on ka kaks õpetajat, kes siiani täiskoormusel noori harivad ja kasvatavad, need on Merike Kaljumäe ja Mare Paist.

Kõiki neid väärikaid inimesi ühel pildil nähes tuleb tõdeda, et ei loe halliks läinud juuksed või kortsukesed näol, sest see eriline kelmikas tuluke silmis ka kõrges vanuses ühendab neid, kes veetnud oma tööelu laste ja noorte keskel. Noored, õppige õpetajaks!

Põhjamaa inimestel on raske oma suuri emotsioone sõnades väljendada, kuid väljendan koolipere nimel oma põhjatut tänu luuleridadega, mis olid aastaid meie kooli diplomitel ja tänukirjadel.

Ei see tänu tuhaks jahtu, ei see aitäh ajas kustu.
Sügavale salajasse, silmadesse, südamesse, jäävad sädemed särama.

Palju tervist, elurõõmu, teadmistejanu ja kohtume juba kooli juubelil!

Õpetaja Anu Kušvid

8. klasside loovtööd

Sel õppeaastal toimusid 8. klasside loovtööde kaitsmised 12. ja 13. veebruaril.

Loovtööde komisjoni rõõmustasid seekordse lennu väga erilised teemad ja lõpptulemused. Õpilased olid oma esitlusi põhjalikult ette valmistanud ja kuulsime mõningaid väga kõrgetasemelisi töid.

Toome ära ka mõned põnevamad teemad:

PILDIGALERII: Loovtööd

Richard  – Grafiti-stiilis kirjastiili loomine
Liisa  – Kolmele algajale kitarripala õpetamine
Nils  – Purjetamise e-käsiraamatu koostamine
Grete Elise  – Portreenäituse loomine ja ülespanek Kullo galeriis, pildid Kullo Lastegalerii Facebooki lehel
Oishorjo  – Õppeotstarbelise astronoomiateemalise veebilehe loomine keskkonda WIX
Liidi  – Raamatu “Maailmavõti” kirjutamine
Anita  – Lapiteki õmblemine
Heleri  – Muhu lilltikandiga dekoratiivpadja tikkimine
Kirsi  – Tarvastu kottsukkade aineliste sukkade kudumine
Elina  – E-retseptiraamatu koostamine toidu raiskamise vähendamiseks
Elisabeth  – Taaskasutatud materjalidest lapiteki õmblemine
Vanessa, Liina  – Tantsukava koostamine ja õpetamine 8. klassi tüdrukutele
Marleen  – Lõimingõppe tundide läbiviimine
Karl  – Taaskasutatud materjalidest soojustatud koerakuudi ehitamine
Mattias Erik  – 3D prinditud mudelauto disainimine, ehitamine ja programmeerimine
Kelli Maarja  – Keraamilise nõudekomplekti valmistamine

Täname juhendajaid, kes olid õpilasi toetasid ja innustasid.