Järgmisel kahel nädalal jätkub osaline distantsõpe

Tallinna linnavalitsuse 10. novembri 2021 otsuse järgi peavad koolid hajutama ehk suunama osalisele distantsõppele 30-50% õpilastest. Tallinna viiruse leviku statistika näitab 4.-8. klassi  õpilaste seas stabiliseerumise märke, kuid näha on nakatumiste arvu kasvu 1.-4. klassi ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Eelnevat arvesse võttes toimub järgmise kahe nädala jooksul Tallinna Saksa Gümnaasiumis roteeruv distantsõpe järgmiselt: 

  • 3. ja 11. klassi õpilased viibivad distantsõppel ühe nädala perioodil 15.-19. november.
  • 2. ja 10. klassi õpilased viibivad distantsõppel ühe nädala perioodil 22.-26. november.

Sel moel saame järgmiseks kaheks nädalaks 4.-8. klassi õpilased distantsõppelt tagasi kooli lubada ja ka 1., 9. ja 12. klasside ja HEV õpilastele võimaldada jätkuvat kontaktõpet.

Osalise distantsõppe rakendamise kaudu ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodudes kontrolli all.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele toidupakke, mille kohta saadame info eKooli kaudu.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis.

Õppe korraldamine Tallinna Saksa Gümnaasiumis ajavahemikus 15.11-26.11.2021

munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine ajavahemikul 15.11.-26.11.2021