Algõpetuse õppetool

Algõpetuse õppetool

juhataja Maive Merkulova m.merkulova@saksa.tln.edu.ee,
asetäitja Marje Kotkas m.kotkas@saksa.tln.edu.ee

Uudised

Betti Alverile pühendatud luulepäevad

Luulepäevade laureaat

22.-23. jaanuaril 2016. aastal leidisid külmapealinnas Jõgeval…
roheline kool

Osake rohelise kooli ideest

2.a klassi õpilaste loodusõpetuse praktiline ülesanne: Jälgida…