teadmiste turniir 2018

Teadmiste turniir 2018

Iga õppeaasta viimast trimestrit alustavad Tallinna Saksa Gümnaasiumi 1.-4 . klasside õpilased Teadmiste turniiriga, kus õpilased panevad end proovile eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, arvutis ja kunstis.

Sel aastal toimus 1.-4. klasside Teadmiste turniir 5. märtsil.

Üritus algas aulas, kus paralleelklasside vahel toimus mõõduvõtt üldteadmistes. Kõik õpilased said näidata õppeaasta jooksul kogutud suurepäraseid teadmisi aines, milles hindasid oma võimeid parimaks. Sellisel võistlusel kaotajaid ei ole, võitsid kõik mõne uue teadmise või oskuse näol.

Auhinnalistele kohtadele tulnud õpilasi tunnustati diplomi ja väikese meenega.

Aitäh kõigile õpetajatele, kes olid abiks Teadmiste turniiri korraldamisel ja läbiviimisel!