VEPA

Parandan ennast, parandan maailma!

Alates aastast 2014 on meie koolis kasutusel VEPA (Veel Parem) Käitumisoskuste Mängu programm, mille motoks on “Parandan ennast, parandan maailma”.

Mängu eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele läbi positiivse tunnustuse.

Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Kertu Pildre, Riina Leppmaa, Ülle Gatski ja Maive Merkulova. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul 24-tunnise koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti.

VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parandab õpilase igapäevaelu.

„VEPA Mäng“ toimub paralleelselt õppimisega. Edukalt mänginud võistkondi ootab preemiana „Memme vigur“, mille lapsed tõmbavad loosi teel. Viguriks võib olla ahvi moodi hüplemine, ülesande täitmine laua all, tantsimine vms lõbus tegevus, mis kestab lühikest aega. Vigurit saavad teha aga ainult need lapsed, kes pole saanud töö ajal spleeme. Spleem on igasugune kõrvaline tegevus, mis ei ole seotud konkreetse õpiülesandega.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele.

Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist VEPA Käitumisoskuste Mäng. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas.