Peale koolivaheaega, 1. – 5.11.2021 on 4.-8. klassi õpilased distantsõppel

Hea koolipere!

Tahan teid kõiki tänada teie senise panuse eest. Viimased kaks kuud on pidanud õpilased, pered, õpetajad ja koolitöötajad eesotsas meie tervishoiutöötajaga pingutama, et saaksime hoida kooli avatud ja võimaldada haridust kontaktõppes.

Vaatamata üksikjuhtumitele õnnestus meil edukalt sügisvaheajani vastu pidada. Tänu sellele, et meie personal ja õpilased astusid tõhusaid samme viiruse leviku piiramiseks ja ennetamiseks. See tähendab vaktsineerimist, testimist, maskide kandmist, hajutamist, distantsi hoidmist ja haigusnähtudega kodus püsimist.

Koolivaheajale järgnevad nädalad ja kuud saavad olema väga suur väljakutse. Viiruse levik on viimaste andmete põhjal suurim 10.-14. aastaste seas ning meie meditsiinisüsteem jõudnud kokkuvarisemise äärele. Tervishoiualane mure on kasvanud suuremaks hariduslikust.

Siinkohal palungi teie mõistmist, abi, kannatlikkust ja koostööd, et saaksime panustada üheskoos selle olukorra lahendusse. Tallinna linn koos Haridusameti ja koolidega on otsustanud, et kasvavate nakatumiste ja koolikollete poolest oleme jõudnud olukorda, kus peame rakendama osalist distantsõpet.

See tähendab, et peale koolivaheaega jäävad esialgu 4.-8. klassi õpilased ehk see vanuserühm, kus viiruse levik on suurim ning vaktsineerimiste arv madalam, 1.-5. novembrini osalisele distantsõppele.

Seeläbi ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodus kontrolli all ning aitame arste ja õdesid, kes haiglates elude eest võitlevad.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele toidupakke. Täpsustavat infot edastame esimesel võimalusel eKooli kaudu.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga järgmisel nädalal, võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis.

Püsigem terved!

Kaarel Rundu
direktor

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine ajavahemikul 1.11.-5.11.2021