algõpetus

Teadmiste turniir

28. märtsil 2016 toimub 1.-4. klassidele Teadmiste turniir.

Õpilased näitavad oma teadmisi eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, arvutis, kunstis ja varias.

1.-2.  klass 9.00-11.00 (2. ja 3. tund)
3.-4.  klass 11.00-13.00 (4. ja 5. tund)