noorteseminar

TSG õpilased osalesid noorteseminaril

9. märtsil osales TSG noorte esindus Eesti Seksuaaltervise Liidu ja MISA koostöös seminaril „Mis on seksuaalvägivald“.

Seminari toimus maailmakohviku formaadis, kus noortele anti ette viis teemat, mille üle arutleda ja lahendusi leida.

Päevakorras olid teemad:

  • Millest noored koolis puudust tunnevad turvalisuse osas?
  • Mida saavad õpilased ise teha turvalisuse suurendamiseks koolis?
  • Mida saab teha kooli juhtkond ja õpetajaskond turvalisuse suurendamiseks?
  • Mida teha, et ennetada seksuaalvägivalda ühiskonnas?
  • Mida teha, et tõsta ühiskonna teadlikkust seksuaalvägivallast?

Maailmakohvikus leiti erinevaid lahendusi püstitatud küsimuste juurde, kuid kõige olulisem, mis jäi kõlama oli see, et tuleb märgata ja aidata.

Kokku osales kahest koolist kokku ligi 30 õpilast, millest pooled olid TSG 9.-12. klassi õpilased.

Aitäh Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus ja Eesti Seksuaaltervise Liidule toreda päeva eest!