TSG meedias: Ukraina televisoon uuris Eesti kooli digiõppe saladusi

Ukraina Televisioon käis mullu oktoobris tutvumas meie kooli parimate praktikatega, mis puudutab digiõppe keskkondade kasutamist õppetöös.

Tutvuti programmeerimise alustega, eKooli võimalustega, Ozbotide kasutamisega, 3D-printimise ja õpetajate poolt kasutatavate lahendustega.

Täname õpetajaid: Riina Leppmaa, Ivi Olev, Kristi Helder, Virve Oim, Maria Shchelkova ning lapsevanemat Indrek Kask, kes olid valmis väliskülalistele näitama, kuidas meil digilahendused koolielu põnevamaks ja praktilisemaks muudavad.

Vaata saatelõiku siit: https://www.youtube.com/watch?v=QhvJ3EumVc8

Ukraina TV