TSG taskusaade “Tarkuse tähed”

tarkuse tähed

TSG 7.c klassi õpilased Riina Joanna Järve ja Lilinda Kristella Kangro on digiloovtöö raames loonud taskusaate, mille nimi on “Tarkuse tähed”.

“Tarkuse tähed” on podkast, mis räägib Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetajatest ja nende kogemustest.

Esimeses saates on mikrofoni ees TSG noored õpetajad Erik Remma ja Kirke Jõgis. Külalisi usutleb 12.b klassi õpilane Gabriela Kubja.

Uus saade ilmub iga kuu esimesel kolmapäeval.

Kui teil on soovitusi, milline TSG õpetaja võiks olla saate külaline, siis kirjutage saate tegijatele.

Tallinna koolide haridustehnoloogide kohtumine

31. jaanuaril oli meil suur rõõm võõrustada Tallinna koolide haridustehnolooge.

Tutvustasime kolleegidele oma põnevat koolimaja ning haridustehnoloogilisi lahendusi.

Lisaks arutasime, kuidas on koolid puudutanud tehisaru teemat ning vahetasime mõtteid, mismoodi õpetajad saaksid selle valdkonnaga seotud tööriistu efektiivsemalt kasutada.

Tallinna hardustehnoloogid

TSG IT-õpilased üksteist õpetamas ja KüberPuuringul osalemas

Tallinna Saksa Gümnaasiumi IT õpilaste kogukond on saanud uue hingamise tänu 12. klassi õpilastele Jaanile, Raimondile ja Kevinile. Noormehed on olnud innukad eestvedajad ja visionäärid ning suutnud inspireerida paljusid meie kooli IT-huvilisi õpilasi.

Igal nädalal on poisid IT-huvilised meie kooli 5.-12. klassidest kokku kutsunud, et avada uksed programmeerimise põnevasse maailma. Nad on nooremaid õpilasi samm-sammult HTMLi ja CSSi koodide kirjutamise teel juhendanud ning näidanud, kuidas ise oma kodulehti luua. See ei ole neile mitte ainult praktilisi oskusi õpetanud, vaid innustanud avastama ka oma loovust ja potentsiaali IT valdkonnas.

küberpuuring

KüberPuuringul osales sellel aastal kaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi võistkonda

KüberPuuringu küberkaitseteemalist nuputamisvõistlust korraldavad Tallinna Tehnikaülikool, kaitseministeerium koos Euroopa Liidu projektiga “Targalt internetis”.  Projekti on kaasatud kuni 18-aastased arvutihuvilised õpilased. 2023. aastal osales selles 113 kooli üle Eesti.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis lahendasid KüberPuuringu eelvooru ülesandeid kõik 7. klassi õpilased ning huvilised 8. ja 12. klassidest. Tulemuspunktide ja huvi põhjal valiti koolist välja KüberPuuringu nutikate võistkkonnad. Sellel aastal oli neid lahingus kaks. Gümnaasiumi poiste võistkonna moodustasid Jaan, Raimond ja Kevin; teises võistkonnas osalesid põhikooli tüdrukud, kuhu kuulusid Liidi, Gerli ja Oishorjo.

küberpuuring 2023

Õpilased said proovida ja katsetada, kuidas erinevate digitaalsete väljakutsetega hakkama saada. Ülesannete lahendamine aitas mõista küberturbe probleeme ja arendas loovat mõtlemist. Tallinna Saksa Gümnaasiumi võistkonnad mahtusid koolituse ülesannete punktisummaga gümnaasiumi poiste arvestuses 30 sekka ja põhikooli tüdrukute arvestuses 5 sekka. Asjaosaliste sõnul oli see hea kogemus, mis aitas rakendada olemasolevaid teadmisi ning õppida töö käigus uusi. Ülesanded olid üsna rasked, mis panid ajud ragisema kuid tänu võistkonna kaaslaste toele ja info otsimisele internetist leiti alati parim lahendus.

Erik Remma, haridustehnoloog

 

Infoekraanid koolimajas

infoekraanidVaheajal paigaldati kooli koridoridesse infoekraanid, mis vahendavad olulist informatsiooni õpilastele ja õpetajatele (üritused, konkursid, õpilaste tööd, nädala info jne).

See aitab kooliperel koolis toimuvate sündmustega kursis olla ja kiiret koolisisest informatsiooni edastada.

Infoekraanide saabumisel kooli oli suureks abiks TSG sihtasutus.

Suur kiitus ja tänu neile, kes projekti panustasid:

  • Jaroslava Nurmsalule, kelle eestvedamisel ekraanid kooli jõudsid.
  • Ülemiste keskusele, mille endisi ekraane me taaskasutada saame ning Ülemiste keskuse digiprojektide spetsialistile Martin Mölsile, kes aitas seda organiseerida.
  • 12.a klassi õpilasele Madisele, kes aitas ekraane seadistada ja töökorda seada.

Tule TSG IT-õpilaseks!

IT õpilasedTSG IT-õpilased on 6.-12. klassi õpilased, kes soovivad süvendada, arendada ja jagada oma teadmisi IT- valdkonnas.
Lisaks on neil võimalus osaleda õppekäikudel ja temaatilistel üritustel ning korraldada tegevusi koos õpilastega, kellel on sarnane huvi digitehnoloogia vastu. TSG IT-õpilane on toeks kaasõpilastele ning õpetajatele.

Loe lähemalt IT-õpilastest!

Mis? Kellele? Mis on eesmärk? Millised on tegevused? Miks liituda?

Kui tihti IT-õpilased kohtuvad?

  • Kord kuus neljapäeviti kell 14.30 arvutiklassis C5-02.
  • Vastavalt vajadusele ja kokkuleppele, millal toimub projekt, üritus, õppekäik või tegevus IT-õpilaste väiksema grupiga.

Kes koordineerib IT-õpilaste tegevust?

Tegevust koordineerib haridustehnoloog Erik Remma (kontakt: haridustehnoloog@saksa.tln.edu.ee, ruum C3-03)

Registreeri ennast IT-õpilaseks!

Registreerimislingi leiad siit!

Registreerimine lõpeb 31. jaanuaril!
Registreerujatega võetakse ühendust.

Strateegiamängu “Kliimaneutraalne linn” lõppkohtumine

30. novembril toimus strateegiamängu “Kliimaneutraalne linn” lõppkohtumine, milles osales 45 kooli Eestist, Lätist, Leedust, Tšehhist ja Indiast.

Meie koolist osales strateegiamängus 9.a klass.
Loe ja vaata lähemalt: Planeerimismäng “Kliimaneutraalne linn”

Veebikohtumisest võttis osa küll üle 840 õpilase, kuid kõiki kaasati Mentimeteri äpi vahendusel. Nii vastasid õpilased küsimusele, milline on ilm nende kodukohas. Eestis sadas juba lund, aga sellist vastuse varianti ei olnudki ette antud. Kui Eesti osalejad sellest teada andsid, olid korraldajad üllatunud, kuna ei arvatud, et novembri lõpus võib mõnel maal juba üsna talvine olla. Samuti kirjutasid õpilased Mentimeteri äppi, millised saksakeelsed sõnad selle mänguga ära õpiti.

Eri maade õpilased esitasid veebikohtumisel küsimusi Berliinis asuva kooli õplastele, kes samuti olid eelnevalt strateegiamängus osalenud. Eestist esitasid küsimusi 9.a klassi õpilased Raphael ja Robert. 47 videost, mis strateegiamängu käigus valmisid, olid kõikide maade õpilased välja valinud 5 videot, mis neile kõige enam meeldisid.

Suur tänu Goethe Instituudile strateegiamängu korraldamise eest!

Õpetaja Küllike Kütt

KüberPuuringul osales kaks TSG meeskonda

KüberPuuringul osales sellel aastal kaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi meeskonda.

KüberPuuringu küberkaitseteemalise nuputamisvõistlust korraldavad Tallinna Tehnikaülikool, kaitseministeerium koos Euroopa Liidu projektiga “Targalt internetis”.

Projekti on kaasatud kuni 18-aastased arvutihuvilised õpilased. 2022. aastal osales selles 117 kooli üle Eesti.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis lahendasid KüberPuuringu eelvooru ülesandeid kõik 7. klassi õpilased ning huvilised 8., 11., ja 12. klassidest

Tulemuspunktide ja huvi põhjal valiti koolist välja KüberPuuringu nutikate meeskonnad. Sellel aastal oli lahingus kaks võistkonda, kuhu kuulusid Jaan, Kevin, Kert, Kevin Harlet, Madis, Richard Johannes ja Raimond.

CTF-koolitusülesandeid lahendati veebi teel 17. novembril kell 14-17

  • 13.45 koguneti Teamsi ja logiti koolituskeskkonda sisse
  • 14.00 oli võistluse sissejuhatus, tutvuti harjutusülesannete ja lahendustega
  • 14.45 lahendati iseseisvalt ülesandeid lahendamine CTFd.io-s, abiks tugi Discordis
  • 16.30 tehti kokkuvõte ja anti tagasisidet.

Õpilased said proovida ja katsetada, kuidas saada hakkama erinevate digitaalsete väljakutsetega.Ülesannete lahendamine aitas mõista küberturbe probleeme ja arendas loovat mõtlemist. Üks Tallinna Saksa Gümnaasiumi meeskond mahtus koolituse ülesannete punktisummaga ka esikümnesse. Asjaosaliste sõnul oli see hea kogemus, mis aitas rakendada olemasolevaid teadmisi ning õppida töö käigus uusi. Ülesanded olid üsna rasked, mis panid ajud ragisema kuid tänu võistkonna kaaslaste toele ja info otsimisele internetist leiti alati parim lahendus.

Parimad eelmiste aastate talendid ja sellel aastal selgunud uued talendid pääsevad edasi KüberNaaskli võistlusele www.kybernaaskel.ee

Haridustehnoloog Erik Remma

Planeerimismäng “Kliimaneutraalne linn”

9.a klass osales 12. oktoobril Goethe-Instituudi loodud planeerimismängus “Kliimaneutraalne linn”.

Õpilased said endale rollid, näiteks linnapea, aselinnapea, Pensionäride ühingu “Hõbesurfar” esindajad, Perede Liidu esinadajad jne., ning nende ülesandeks oli muuta väljamõeldud linn Fonta 2030. aastaks kliimaneutraalseks.

Meie klassil laabus koostöö päris hästi, kuid eriarvamuste tõttu ei olnud võimalik vastu võtta mõnda ettepanekut, mis oleksid rohkem kaasa aidanud linna kliimneutraalsemaks muutmisel. Vastu võeti siiski tähtsad ettepanekud, näiteks: kogu linna hõlmav 3- liiniline metroo, päiksepaneelide paigaldamine kortermajadele ja tuuleenergia suurem kasutuselevõtt.

Mäng suunas meid mõtlema, kuidas jõuda kokkuleppele ja õppisime, kuidas väidelda ning oma argumente esitada. Kõigile jäid küll mängust erinevad emotsioonid, aga võib kindel olla, et see pakkus kõigile nalja ja rõõmu.

Planeerimismängus esitatud ettepanekud võeti videosse, mis konkureerib Läti, Leedu, Tšehhi ja India õpilaste videotega. Kõikides nendes maades viidi läbi planeerimismäng ning enam kui 800 õpilast kohtuvad Interneti vahendusel 30. novembril toimuval lõpuüritusel.

Õpilasi juhendasid õpetajad Ivi Olev ja Küllike Kütt.
Täname Erik Joasaaret ja Erik Remmat toetuse eest.

Tekst: Toomas Pertel (9.a klass)

Vaata video

TSG õpilased osalesid Saksamaa informaatikavõistlusel Kobras

Informaatikavõistlus Kobras on Saksamaa informaatikavõistlus, mida korraldavad Saksa Informaatika Selts, Frauenhofi Infomatsiooni- ja Kommunikatsioonitehnika Liit ja Max Blancki Informaatika Instituut.

Võistlust toetab Saksamaa Liitvabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Igal aastal võtavad sellest osa 400 000 õpilast Saksamaalt ja Saksa koolidest välismaal (Lõuna-Aafrika, Jaapan, USA …).

Sel aastal osales sellel võistlusel esmakordselt ka Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond. 7.a, 8.a, 9.a ja 10.a klassi õpilased nuputasid, arvutasid ja katsetasid paarides.

Kõigile tegid loovülesanded kobrastega suurt rõõmu.
Kes siin edukas olla tahab, vajab selget mõistust, tõelist võistkonnavaimu ja peab oskama loogiliselt mõelda.

Me hoiame oma õpilastele pöialt!
Parimad osavõtjad saavad lisaks diplomile ka erilised auhinnad.

Tekst koos piltidega (saksa keeles)


Mis on “Kobras”?

Informaatikavõistlus Kobras on Saksamaa suurim informaatikavõistlus. Osa võivad võtta 3.-13. klasside õpilased. Võistlus arendab oma elulähedaste ja igapäevaelu puudutavate ülesannetega digitaalset mõtlemist. Seejuures avastavad osavõtjad informaatikameetodite võlu ja tähtsuse. Noored alates 7. klassist lahendavad 40 minutiga 15 ülesannet, 5. ja 6. klassi õpilased 35 minutiga 12 ülesannet. Algklassiõpilased lahendavad 30 minutiga 4 ülesannet. Õpilased lahendavad eakohaseid informaatikaülesandeid mänguliselt ja justkui endastmõistetavalt. Osavõtjad saavad kogemuse, kui põnev ja mitmekülgne on informaatikas digitaalne mõtlemine. Nii tekitatakse huvi informaatika vastu, ilma et lapsed, noored või õpetajad omaksid sellel valdkonnas eelteadmisi.

Õpetajad Teresa Bönsch, Michael Bellinger und Christian Ohler
Tõlkis õpetaja Margit Tammekänd

Võõrkeeltenädal: ruutkoodide viktoriin 6.-8. klassidele

Teisipäeval, 10. märtsil toimus võõrkeelte nädala raames ruutkoodide viktoriin 6.-8. klassidele.

Viktoriin toimus vahetundides teemal “Inglise keelt kõnelevad maad”. Ruutkood (inglise keeles: QR Code – Quick Response Code) on kahemõõtmeline kodeeritud ruutkood, mille sisse saab peita erinevat infot.

Seekord olid koodide sisse ära peidetud 16 erinevat küsimust Ameerika Ühendriikide, Ühendatud Kuningriigi, Austraalia ja Uus-Meremaa kohta. Õpilased pidid ruutkoodidega lehed kooli pealt üles leidma, vastava rakendusega oma telefonis koodid avama ja internetist küsimustele vastused otsima. Vastused tuli lehe peale kirjutada ja koolipäeva lõpus ära anda. Õpilased, kes viktoriinil osalesid, said kindlasti nii mõndagi uut ja põnevat teada.

Õpetaja Margit Tammekänd

ruutkoodide viktoriin