EUROCITIES hariduse töögrupp külastas meie kooli

EUROCITIES hariduse töögrupp tutvus meie kooliga

Eile, 3. mail külastas meie kooli Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupp. Külaliste seas olid haridusametite esindajad 21-st Euroopa linnast ja 12 riigist. Fookuses on võrdsete võimaluste pakkumine hariduses ja kaasava hariduse rakendamine.

Tutvuti koolieluga, vesteldi õpilaste, õpetajate ja juhtkonnaga ning külastati tunde. Kuuldu-nähtu põhjal anti koolile ka tagasisidet.

Tunnustati kooli sõbralikku atmosfääri ja “koolipere” tugevat tunnet, püüdlusi rohelisema kooli poole, HEV õpilastele õpitingimuste loomist ning jagati parimate praktikate põhjal ideid, mida saaks ka tulevikus TSG’s rakendada.

2.—4. maini 2018 toimub Tallinnas Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar „Inclusion through education“ (kaasamine hariduse kaudu).
Lisainfo: Tallinnas toimub Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar