Tag Archive for: liikumakutsuvkool

Uued liikumismängud koolimajas

Uus aasta, uued algused ja ka uued võimalused liikumiseks!

Liikuma kutsuva kooli töörühma eestvedamisel on 2. ja 3. korruste koridori põrandatele loodud lahedad liikumismängud.

Nüüd saavad meie tublid õpilased vahetundides aktiivselt aega veeta, hoida värsket pead ning veel tõhusamalt tundides osalemiseks valmistuda.

Tulge avastama ja liikuma!

Nädal täis värsket õhku, liikumist ja õues õppimist

6.10. novembril toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis innustav ja aktiivne õppeperiood, mille eesmärk oli õppetöö tavapärasest klassiruumist välja viia ning julgustada õpilasi rohkem liikuma ja loodust avastama. Õuesõppenädala jooksul korraldati tegevusi nii koolihoovis kui ka lähedalasuvates parkides, pakkudes õpilastele mitmekülgseid õpikogemusi.

Õuesõppenädala peamiseks eesmärgiks oli suurendada koolipere kehalist aktiivsust, toetades samal ajal nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Õuetundidesse olid kutsutud osalema kõik klassid, õppekoha valis õpetaja vastavalt õppeainele. Valikuvõimalused ulatusid katuseaiast ja staadionitest kuni looduslike metsaaladeni, võimaldades õpetajatel leida kõige sobivama keskkonna õppetöö läbiviimiseks.

Õpetajaid osalesid õuesõppenädala ettevalmistamisel aktiivselt, leides põnevaid lahendusi, et teha õppimine õues mitmekülgseks ja huvitavaks. Ettevõtmisega ühines kogu koolipere, mitmel erineval õppealal viidi läbi 80 tundi. Õpilased hindasid kõrgelt võimalusi õppida väljaspool tavalist klassikeskkonda, mis pakkus igapäevastele koolitundidele vaheldust.

Lisaks tantsis Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolipere ühise ettevõtmisena neljapäeva pikal vahetunnil staadionil kolm rahvatantsu, et tähistada mardipäeva ja viia sisse mänguvahetunni traditsioon. Tantsimine ja mängimine tegi tuju heaks ja pakkus palju rõõmu ning lõi ühtsuse tunde.

Vaata, kuidas koolipere tantsu lõi

Õuesõppenädal oli osa Liikuma Kutsuva Kooli väljakutsest “Taas sügise säras õue õppima”. Koolidele soovitati luua võimalusi õppetööks väljaspool traditsioonilist raamistikku, toetades seeläbi õpilaste tervist, õpirõõmu ning looduskeskkonnaga seotud teadmisi.

Kogu koolipere innukas osalemine näitab, et õuesõpe on mitte ainult võimalik, vaid ka meeldiv ja kasulik osa koolipäevast.

Vaata, mida klassid õuesõppetundides tegid:

 

Made with Padlet

 

Erik Remma
Liikuma Kutsuva Kooli töörühm

Autovaba päev

Reedel, 22. septembril tähistasime taas autovaba päeva.

Andsime kooliparkla tagasi õpilastele, et see saaks olla palju enamat kui vaid parkimisplats.

Suur tänu kõigile, kes panustasid päeva õnnestumisse ja julgustasid õpilasi oma loomingut väljendama!

 

Liikuma kutsuv kool

Likuma kutsuv kool

Eelmisel õppeaastal võttis Tallinna Saksa Gümnaasium suuna aktiivsema ja tervislikuma koolikeskkonna poole, liitudes Liikuma kutsuva kooli programmiga.

See otsus on toonud kaasa mitmeid põnevaid arenguid kooli igapäevaelus, mis on suunatud õpilaste füüsilise aktiivsuse suurendamisele ning nende tervise ja heaolu edendamisele.

Kooli peamine eesmärk eelmisel õppeaastal oli integreerida liikumisega seotud tegevusi tundidesse, et muuta õppetunnid mitmekesisemaks ja kaasahaaravamaks. Õpetajad on leidnud erinevaid viise, kuidas lisada aktiivsust igapäevasesse õppetöösse, olgu selleks siis lühikesed liikumispausid, interaktiivsed mängud või füüsilised harjutused. See mitte ainult ei vähenda istumise aega, vaid aitab parandada ka õpilaste keskendumisvõimet ja õpitulemusi.

Mõistagi ei oleks kõik need muutused võimalikud ilma õpilaste endi panuseta. Koolitasime soovi avaldanud õpilastest mängujuhid, kes said Liikuma kutsuva kooli programmi raames vajalikud teadmised ja oskused erinevate aktiivsete tegevuste juhendamiseks. Need mängujuhid on tulevikus olulisteks katalüsaatoriteks erinevate liikumismängude ja -ürituste korraldamisel, aidates kaasa kooli aktiivsema õhkkonna loomisele.

Lisaks mängujuhtidele on koolis ka aktiivne õpilasesindus, kes korraldab tantsuvahetunde, mis toimuvad kord nädalas ja on osutunud ülekooliliselt väga populaarseks. Õpilased on ära märkinud, et see on hea võimalus keset koolipäeva ennast liigutada ja sõpradega aega veeta.

Eelmise õppeaasta lõppu mahtus ka TSG kogukonnajooks, mille eesmärk oli propageerida liikuvat eluviisi Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli sõprade seas. Jooks algas kooli staadionil soojendusega ning jätkus omas tempos Sütiste parkmetsas. Meeleolukal jooksul osales umbes 70 inimest. Kogukonnajooks osutus väga positiivseks elamuseks, mida plaanime korraldada ka järgnevatel aastatel.

Uue õppeaasta saabudes ei seisa kool paigal. Liikuma kutsuva kooli töögrupp on võtnud eesmärgiks kaardistada sise- ja välitingimustes olemasolevate vahendite olukorra, mis toetavad õpilaste aktiivset liikumist koolipäeval. Selleks plaanitakse lisada kooli ümbrusesse uusi spordivahendeid ja liikumisatraktsioone, mis innustavad õpilasi füüsiliselt aktiivsemaks.

Õuevahetunni populariseerimine oli samuti üks suur eesmärk aktiivsema koolipäeva suunas. 1. ja 2. klassi õpilastel on nüüd võimalus veeta rohkem aega värskes õhus, liikuda, mängida ja nautida ümbruskonna ilu. Õuevahetund ei ole enam pelgalt paus, vaid aeg, mil õpilased saavad aktiivselt mängudes ja sportlikes tegevustes osaleda, mis toetavad nende füüsilist arengut.

Aktiivse koolipäeva juurde kuulub kindlasti ka aktiivne koolitee. Ilmade soojenedes on kool julgustanud õpilasi tulema kooli jalgsi, jalgrattaga või tõukerattaga, mis mitte ainult ei suurenda nende füüsilist aktiivsust, vaid toetab ka säästvat liikumist ning tekitab positiivseid harjumusi.

Tallinna Saksa Gümnaasium on astunud olulise sammu õpilaste teadlikkuse tõstmise suunas aktiivse eluviisi tähtsusest. Liikuma kutsuva kooli programmiga liitumine on näidanud, et kool peab väga oluliseks õpilaste üldist heaolu ning pakub neile parimaid võimalusi nii õppe kui ka liikumise vallas. Nende algatuste tulemused mõjutavad õpilasi mitte ainult kooliaastate vältel, vaid ka tulevikus, aidates neil kujundada tervislikke eluviise ja harjumusi.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi kogukonnajooks

Tallinna Saksa Gümnaasium korraldab 7. juunil 2023 kogukonnajooksu ning kutsub oma kogukonda sportima, et pöörata tähelepanu liikuvale eluviisile ja selle tähtsusele.

Eesmärk

  • Propageerida liikuvat eluviisi Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli sõprade seas.
  • Teha ühine meeleolukas sportlik õhtu.

Kogukonnajooks on üks osa liikumisaasta, ülemaailmse jooksupäeva ning liikuma kutsuva kooli tegevusest.

Mis toimub?

  • Ürituse idee on koguneda kooli staadionile, teha soojendus ning liikuda Sütiste metsa, kuhu on puudele märgistatud 4 km pikkune jooksurada.
  • Rada läbides on võimalik nautida kohalikku loodust ning näha, kus toimuvad õpilaste liikumistunnid.
  • Raja läbimine ei ole auhinnaline, mis tähendab seda, et iga osaleja, pere või grupp valib oma tempo ning tunneb rõõmu ühisest liikumisest.

REGISTREERI SIIN

jooksupäevMillal?
7. juunil kell 18.00

Kus?
Tallinna Saksa Gümnaasiumi staadion ja Sütiste parkmets

Kellele?
Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, vilistlastele ja kooli sõpradele

Ajakava
Kell 18.00 – kogunemine kooli staadionile
Kell 18.10 – soojendus
Kell 18.30 – liikumine Sütiste pargi rajale
Kell 18.30-20.30 – liikumine rajal omas tempos (jooks / kõnd)

Raja kaart

Riietu sportlikult ja vastavalt ilmastikule ning võta kaasa veepudel!

Diplomi saad allalaadida siit

Juunikuu esimesel kolmapäeval tähistatakse ülemaailmset jooksupäeva.

VIDEO: Tantsuvahetunnid ja liikuma kutsuva kooli tegevused

Tallinna Uudised külastasid 4. aprillil meie tanstuvahetundi.

Vaata, kui vahvad vahetunnid need on ja kuula, mida arvavad liikumisvõimalustest koolis meie õpilased ja õpetajad.

Koolinoorte heategevuslik teatejooks

23. septembril toimus EOK spordinädala avaüritusena koolinoorte heategevuslik teatejooks.

Teatejooks toimus  juba 17. korda, joosti 28 kohas üle Eesti. Noori innustasid liikuma spordinädala saadikud ja spordielu eestvedajad.

Jooksu eesmärk on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravi. Tallinna Kadrioru staadionil toimunud jooksul osalesid ka meie kooli 6. ja 8. klasside õpilased.

Oli üks tore ja meeleolukas jooksuüritus.

Aitäh osalejatele, kes aitasid aidata!

Ülle Noodla, õpetaja

Autovaba päeva tähistamine

Tallinna Haridusamet on nimetanud selle aasta loodus- ja keskkonna teema-aastaks ning septembrikuu liikuvuse kuuks. Eesmärgiks on liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine.

22. septembril andsime ka meie enda panuse ning tähistasime autovaba päeva. Kooli juures asuv asfaltplats oli sellel päeval palju enamat kui vaid autoparkla.

Video: Kuidas saada lapsed liikuma?

Meie kehalise kasvatuse õpetaja Enrico Hendrikson rääkis 16. veebruari Terevisiooni saates liikumisest ja kehalise kasvatuse tundidest.

“Lapsi ei saa sundida liikuma. Sisemine motivatsioon on kõige tähtsam! Kool ja õpetajad saavad innustada ja toetada.”

Vaata saatelõiku siit:

Kuidas saada lapsed liikuma?

 

Sõbralik vastlapäev

7.c klass tähistas esmaspäeval, 15. veebruaril ühekorraga nii sõbra- kui vastlapäeva.

Lustiti Mustamäe uisupargis.

Uisuliud olid kõigil pikad!

Õpetaja Aili Rundu