Liikuma kutsuv kool

Likuma kutsuv kool

Eelmisel õppeaastal võttis Tallinna Saksa Gümnaasium suuna aktiivsema ja tervislikuma koolikeskkonna poole, liitudes Liikuma kutsuva kooli programmiga.

See otsus on toonud kaasa mitmeid põnevaid arenguid kooli igapäevaelus, mis on suunatud õpilaste füüsilise aktiivsuse suurendamisele ning nende tervise ja heaolu edendamisele.

Kooli peamine eesmärk eelmisel õppeaastal oli integreerida liikumisega seotud tegevusi tundidesse, et muuta õppetunnid mitmekesisemaks ja kaasahaaravamaks. Õpetajad on leidnud erinevaid viise, kuidas lisada aktiivsust igapäevasesse õppetöösse, olgu selleks siis lühikesed liikumispausid, interaktiivsed mängud või füüsilised harjutused. See mitte ainult ei vähenda istumise aega, vaid aitab parandada ka õpilaste keskendumisvõimet ja õpitulemusi.

Mõistagi ei oleks kõik need muutused võimalikud ilma õpilaste endi panuseta. Koolitasime soovi avaldanud õpilastest mängujuhid, kes said Liikuma kutsuva kooli programmi raames vajalikud teadmised ja oskused erinevate aktiivsete tegevuste juhendamiseks. Need mängujuhid on tulevikus olulisteks katalüsaatoriteks erinevate liikumismängude ja -ürituste korraldamisel, aidates kaasa kooli aktiivsema õhkkonna loomisele.

Lisaks mängujuhtidele on koolis ka aktiivne õpilasesindus, kes korraldab tantsuvahetunde, mis toimuvad kord nädalas ja on osutunud ülekooliliselt väga populaarseks. Õpilased on ära märkinud, et see on hea võimalus keset koolipäeva ennast liigutada ja sõpradega aega veeta.

Eelmise õppeaasta lõppu mahtus ka TSG kogukonnajooks, mille eesmärk oli propageerida liikuvat eluviisi Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli sõprade seas. Jooks algas kooli staadionil soojendusega ning jätkus omas tempos Sütiste parkmetsas. Meeleolukal jooksul osales umbes 70 inimest. Kogukonnajooks osutus väga positiivseks elamuseks, mida plaanime korraldada ka järgnevatel aastatel.

Uue õppeaasta saabudes ei seisa kool paigal. Liikuma kutsuva kooli töögrupp on võtnud eesmärgiks kaardistada sise- ja välitingimustes olemasolevate vahendite olukorra, mis toetavad õpilaste aktiivset liikumist koolipäeval. Selleks plaanitakse lisada kooli ümbrusesse uusi spordivahendeid ja liikumisatraktsioone, mis innustavad õpilasi füüsiliselt aktiivsemaks.

Õuevahetunni populariseerimine oli samuti üks suur eesmärk aktiivsema koolipäeva suunas. 1. ja 2. klassi õpilastel on nüüd võimalus veeta rohkem aega värskes õhus, liikuda, mängida ja nautida ümbruskonna ilu. Õuevahetund ei ole enam pelgalt paus, vaid aeg, mil õpilased saavad aktiivselt mängudes ja sportlikes tegevustes osaleda, mis toetavad nende füüsilist arengut.

Aktiivse koolipäeva juurde kuulub kindlasti ka aktiivne koolitee. Ilmade soojenedes on kool julgustanud õpilasi tulema kooli jalgsi, jalgrattaga või tõukerattaga, mis mitte ainult ei suurenda nende füüsilist aktiivsust, vaid toetab ka säästvat liikumist ning tekitab positiivseid harjumusi.

Tallinna Saksa Gümnaasium on astunud olulise sammu õpilaste teadlikkuse tõstmise suunas aktiivse eluviisi tähtsusest. Liikuma kutsuva kooli programmiga liitumine on näidanud, et kool peab väga oluliseks õpilaste üldist heaolu ning pakub neile parimaid võimalusi nii õppe kui ka liikumise vallas. Nende algatuste tulemused mõjutavad õpilasi mitte ainult kooliaastate vältel, vaid ka tulevikus, aidates neil kujundada tervislikke eluviise ja harjumusi.