Loovteraapia võimalus meie koolis

loovteraapia

Loovteraapia on loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikatega psühhoterapeutiline sekkumine, tervist toetava heaolu soodustamiseks. Loovteraapias tegeletakse tähelepanu, peenmotoorika, liikumisvõime, kehatunnetuse arendamise, mälu probleemide, õppimisvõime ja õpimotivatsiooni toetamisega.

Olen Evi Tammeveski, kunstiteraapiate eriala üliõpilane Tallinna Ülikoolis ja sooritan Tallinna Saksa Gümnaasiumis kunstiteraapia praktikat. Olen lõpetanud ka eripedagoogi eriala ja töötanud rehabilitatsioonis alates 2008. aastast.

Pakun Teie lastele võimalust osaleda kunstiteraapilistes rühma- ja individuaalsetes tundides.

Sooritan oma praktikat ajavahemikus märts – mai 2019.

Olen koolimajas: T, K, N kell 16.00-18.00 (täpsustamisel)

Ootan kunstiteraapiasse I kooliastme (II ja III klass) ja II kooliastme (V – VI klass) õpilasi.

Evi Tammeveski, TLÜ loodus- ja tervisteaduste instituudi kunstiteraapiate eriala üliõpilane.

Küsimuste korral ja osalemise soovist palun anna teada: evitammeveski@gmail.com

Kohtade arv on piiratud!